Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cr794 trong 03:12:54 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8989Tiêu đề: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: cr794 trong 03:12:54 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Xét điểm M trên sợi dây rất dài có song ngang truyền qua , tìm phát biểu sai:
A . độ rời cực đại của điểm M trong 1/6 chu kì bằng biên độ song
B . khi điềm M ở ly độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
C. khoảng thời gian điểm M có ly độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ ¼ chu kỳ
D . khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu
Câu 2 : Mạch dao dộng gồm cuộn thuần cảm L và tụ điện C = 5 căn 2 nF . Biểu thức điện áp giữa 2 bản tụ là uc = 4 cos(4000t) V . Tại thời điểm giá trị tức thời của điện áp uc bằng giá trị điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây , độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm
A . 95mA       B. 0.065mA     C. 60mA    D. 0.08mA
Câu 3: chọn kết luận sai
Một con lắc đơn đang dao dộng điều hòa . khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Sau đó
A.   cơ năng của con lắc vẫn không đổi
B.   tần số dao động của con lắc tăng lên 2 lần
C.   con lắc có thể không còn dao động điều hòa nữa
D.   gia tốc của vật nặng tăng lên đột ngột lúc giữ dây
câu 4: một máy phát điện xoay chiều 1 pha loại nhở phần cảm chỉ có 1 cặp cực từ , phần ứng có điện trở không đáng kể.nối 2 cực của máy với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động R =10 ôm ;cuộn day của mạch ngoài được đặt trong 1 bình nhiệt lượng kế có nhiệt dung không đáng  kể bên trong chứa 1 lượng nước không đổi.khi roto của máy quay đều với tốc độ 20 vòng/s thì cứ mỗi phút nước trong bình tăng thêm t độ C .nếu roto quay với tốc độ 60 vòng /s thì cứ mỗi phút nước trong bình tăng thêm 3t độ C xác định độ tự cảm của cuộn dây


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:32:22 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 2 : Mạch dao dộng gồm cuộn thuần cảm L và tụ điện C = 5 căn 2 nF . Biểu thức điện áp giữa 2 bản tụ là uc = 4 cos(4000t) V . Tại thời điểm giá trị tức thời của điện áp uc bằng giá trị điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây , độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm
A . 95mA       B. 0.065mA     C. 60mA    D. 0.08mA

khi [tex]u_C=U[/tex] thì năng lượng điện: [tex]W_C=\frac{1}{2}Cu^2=\frac{1}2{}CU_0^2.\frac{1}{2}=\frac{W}{2}[/tex]

=> năng lượng từ: [tex]W_L=\frac{W}{2}\Leftrightarrow \frac{1}{2}Li^2=\frac{1}{2}.\frac{1}{2}LI_0^2=>i=\frac{I_0}{\sqrt{2}}[/tex]

với [tex]I_0=\omega Q_0=\omega CU_0[/tex]

thy số ta được i = 0,08mA

Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:50:45 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Xét điểm M trên sợi dây rất dài có song ngang truyền qua , tìm phát biểu sai:
A . độ rời cực đại của điểm M trong 1/6 chu kì bằng biên độ song
B . khi điềm M ở ly độ cực đại thì có cơ năng cực tiểu
C. khoảng thời gian điểm M có ly độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng số lẻ ¼ chu kỳ
D . khi M có động năng cực đại thì thế năng cực tiểu

A đúng vì độ dời x= x1-x2, để x1- x2 cực đại thì x1, x2 trái dấu. Ở đây thực tế ta tìm quãn đường s=x1-x2 cực đại. trong 1/6 chu kì thì quãng đường cực đại là biên độ
B. sai, cơ năng không đổi
C đúng, dùng vòng tròn lượng giác vẽ ra thì khoảng thời gian điểm M có ly độ cực đại đến khi có độ lớn vận tốc cực đại bằng bằng T/4+kT/2=(2k+1)T/4
D đúng, động năng cực đại thì thế năng cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: cr794 trong 05:18:42 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
mọi người giúp mình 2 câu còn lại với.mình cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 05:33:33 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 3: chọn kết luận sai
Một con lắc đơn đang dao dộng điều hòa . khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Sau đó
A.   cơ năng của con lắc vẫn không đổi
B.   tần số dao động của con lắc tăng lên 2 lần
C.   con lắc có thể không còn dao động điều hòa nữa
D.   gia tốc của vật nặng tăng lên đột ngột lúc giữ dây

chọn B
vì: [tex]f1=\frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{l}};f2=\frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{0,5l}}\Rightarrow \frac{f2}{f1}=\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 05:51:22 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
câu 4: một máy phát điện xoay chiều 1 pha loại nhở phần cảm chỉ có 1 cặp cực từ , phần ứng có điện trở không đáng kể.nối 2 cực của máy với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động R =10 ôm ;cuộn day của mạch ngoài được đặt trong 1 bình nhiệt lượng kế có nhiệt dung không đáng  kể bên trong chứa 1 lượng nước không đổi.khi roto của máy quay đều với tốc độ 20 vòng/s thì cứ mỗi phút nước trong bình tăng thêm t độ C .nếu roto quay với tốc độ 60 vòng /s thì cứ mỗi phút nước trong bình tăng thêm 3t độ C xác định độ tự cảm của cuộn dây

n2=60v/s, n1=20v/2 nên n2=3n1 ===> U2=3U1, Zl2=3Zl1
+với n1: nhiệt lượng tỏa ra trên R cung cấp cho nước nóng lên:
[tex]Q1=mc.t=I1^{2}R.60[/tex]
+với n2=60v/s
   [tex]Q2=mc.3t=I2^{2}R.60\Rightarrow \frac{I2^{2}}{I2^{2}}=3[/tex]
mặt khác: [tex]I1^{2}=\frac{U1^{2}}{R^{2}+Zl1^{2}};I2^{2}=\frac{U2^{2}}{R^{2}+Zl2^{2}}\Rightarrow \frac{I2^{2}}{I1^{2}}=\frac{9(R^{2}+Zl1^{2})}{R^{2}+Zl2^{2}}=3\Rightarrow R^{2}+9Zl1^{2}=3R^{2}+3Zl1^{2}\Rightarrow Zl1=\frac{10}{\sqrt{3}}=2\Pi .20.L\Rightarrow L=\frac{1}{4\Pi \sqrt{3}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: nhung pham trong 06:19:46 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 3: chọn kết luận sai
Một con lắc đơn đang dao dộng điều hòa . khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Sau đó
A.   cơ năng của con lắc vẫn không đổi
B.   tần số dao động của con lắc tăng lên 2 lần
C.   con lắc có thể không còn dao động điều hòa nữa
D.   gia tốc của vật nặng tăng lên đột ngột lúc giữ dây

chọn B
vì: [tex]f1=\frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{l}};f2=\frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{0,5l}}\Rightarrow \frac{f2}{f1}=\sqrt{2}[/tex]

đáp án B là tần số tăng lên 2 lần ,bạn tính ra nó  tăng lên [tex]\sqrt{2}[/tex] mà


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:31:04 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu 3: chọn kết luận sai
Một con lắc đơn đang dao dộng điều hòa . khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng người ta giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Sau đó
A.   cơ năng của con lắc vẫn không đổi
B.   tần số dao động của con lắc tăng lên 2 lần
C.   con lắc có thể không còn dao động điều hòa nữa
D.   gia tốc của vật nặng tăng lên đột ngột lúc giữ dây


chọn B
vì: [tex]f1=\frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{l}};f2=\frac{1}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{0,5l}}\Rightarrow \frac{f2}{f1}=\sqrt{2}[/tex]

đáp án B là tần số tăng lên 2 lần ,bạn tính ra nó  tăng lên [tex]\sqrt{2}[/tex] mà


chọn đáp án SAI mà.