Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 02:12:18 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8988Tiêu đề: 1 CÂU GIAO THOA
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:12:18 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình [tex]u_1=u_2=2cos200\pi t (mm)[/tex]  .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu:
A. 16mm   B. 32mm   C. 8mm          D. 24mm
mọi người giúp e câu này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU GIAO THOA
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:35:54 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình [tex]u_1=u_2=2cos200\pi t (mm)[/tex]  .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu:
A. 16mm   B. 32mm   C. 8mm          D. 24mm
mọi người giúp e câu này với ạ
[tex]\lambda[/tex]=v/f=8mm
Ta có S1,S2 là 2 nguồn cùng pha  ,Xét 1 điểm M trên đường trung trực của AB (AS1=AS2=d[tex]\geq 10mm[/tex]

Biểu thức sóng tại M :uM=2cos(200IIt-[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex])

Để M dao động cùng pha với nguồn <-->[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex] =2kII
-->d=k[tex]\lambda[/tex]=8k[tex]\geq[/tex]25 <-->k[tex]\geq[/tex]3,125 vậy k min =3
-->d=24mm
Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU GIAO THOA
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:43:46 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình [tex]u_1=u_2=2cos200\pi t (mm)[/tex]  .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu:
A. 16mm   B. 32mm   C. 8mm          D. 24mm
mọi người giúp e câu này với ạ
[tex]\lambda[/tex]=v/f=8mm
Ta có S1,S2 là 2 nguồn cùng pha  ,Xét 1 điểm M trên đường trung trực của AB (AS1=AS2=d[tex]\geq 10mm[/tex]

Biểu thức sóng tại M :uM=2cos(200IIt-[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex])

Để M dao động cùng pha với nguồn <-->[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex] =2kII
-->d=k[tex]\lambda[/tex]=8k[tex]\geq[/tex]25 <-->k[tex]\geq[/tex]3,125 vậy k min =3
-->d=24mm
nhưng đáp án là B ^^


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU GIAO THOA
Gửi bởi: havang1895 trong 02:53:17 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Hai nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau một khoảng 50mm trên mặt nước phát ra hai sóng kết hợp có phương trình [tex]u_1=u_2=2cos200\pi t (mm)[/tex]  .Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu:
A. 16mm   B. 32mm   C. 8mm          D. 24mm
mọi người giúp e câu này với ạ
[tex]\lambda[/tex]=v/f=8mm
Ta có S1,S2 là 2 nguồn cùng pha  ,Xét 1 điểm M trên đường trung trực của AB (AS1=AS2=d[tex]\geq 10mm[/tex]

Biểu thức sóng tại M :uM=2cos(200IIt-[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex])

Để M dao động cùng pha với nguồn <-->[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex] =2kII
-->d=k[tex]\lambda[/tex]=8k[tex]\geq[/tex]25 <-->k[tex]\geq[/tex]3,125 vậy k min =3
-->d=24mm
kmin = 4 --> d = 32


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU GIAO THOA
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:35:31 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Ừ điên ghê 3>3,125 không còn chỗ nào mà nói được ,đi thi mà vậy chắc ức lăn ra chết lun !! 8-x