Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 12:46:51 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8987Tiêu đề: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:46:51 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu1.Công thoát của kim loại A là 3,86eV,của kim loại B là 4,34eV.Chiếu một bức xạ có tần số f=1,5.1015 Hz vào quả cầu kim loại làm bằng hợp kim AB đặt cô lập thì quả cầu tích điện đến  hiệu điện thế cực đại là Vmax.Để quả cầu tích điện đến hiệu điện thế cực đại là 1,25Vmax thì bước sóng của bức xạ điện từ  chiếu vào quả cầu có độ lớn xấp xỉ là bằng
A.0,176 micomet          B.0,283 micomet         C.0,183 micomet          D.0,128 micomet

Câu2.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời vào 2 khe S1S2 ba bức xạ đơn sắc  tím có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ,Lục có [tex]\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và cam có [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] .Trên màn thu được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta có:
A.15 tím,12 lục,10 cam       B.8 tím,6 lục,6 cam               C.8 tím,8 lục,4 cam    D.14 tím,11 lục,9cam

Câu3.Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L,điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp u=100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Khi đó điện áp hiệu dụng đo được ở hai đầu tụ điện có giá trị gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây.Dùng dây dẫn nói tắt hai bản tụ điện thì cường độ hiệu dụng trong mạch không thay đổi và bằng 0,5A.Cảm kháng của cuộn dây ZL có giá trị là: A.180          B.120              C.160          D.150

Câu4.Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30cm treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một vật có kl m.Từ VTCB của vật, kéo vật  thẳng đứng xuống dưới 10cm rồi thả nhẹ không vận tốc đầu.Gọi B là vị trí khi thả vật ,O là VTCB.M là trung điểm OB thì tốc độ trung bình khi vật đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi vật đi từ O đến M sai khác nhau 2 lần,hiệu của chúng bằng 50cm/s.Khi lò xo có chiều dài 34cm thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng: 
A.105cm/s           B.42cm/s             C.91cm/s             D.0

Tiêu đề: Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 12:58:06 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Câu2.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời vào 2 khe S1S2 ba bức xạ đơn sắc  tím có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ,Lục có [tex]\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và cam có [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] .Trên màn thu được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta có:
A.15 tím,12 lục,10 cam       B.8 tím,6 lục,6 cam               C.8 tím,8 lục,4 cam    D.14 tím,11 lục,9camĐể hệ vân trùng nhau thi k1i1=k2i2=k3i3
Ta có k2=lamdda1/lamđa2*k1=4/5k1
        k3=lamdda1/lamđa3*k1=2/3k1
Ta thấy k1=15 thỏa mãn suy ra đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 01:07:12 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Câu3.Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L,điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp u=100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100IIt).Khi đó điện áp hiệu dụng đo được ở hai đầu tụ điện có giá trị gấp 1,2 lần điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây.Dùng dây dẫn nói tắt hai bản tụ điện thì cường độ hiệu dụng trong mạch không thay đổi và bằng 0,5A.Cảm kháng của cuộn dây ZL có giá trị là: A.180          B.120              C.160          D.150
2 trường hợp cho I = nhau nên Z1=Z2 nên R2 +(Zl-Zc)2 = R2  +Zl2  nên Zc=2Zl
Ta có Uc=1,2Udây nên 2Zl=1,2căn(R2  +Zl2) suy ra R=4/3Zl
I=0.5A Z=200 thay vào ra Zl=120 Đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:07:22 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Câu1.Công thoát của kim loại A là 3,86eV,của kim loại B là 4,34eV.Chiếu một bức xạ có tần số f=1,5.1015 Hz vào quả cầu kim loại làm bằng hợp kim AB đặt cô lập thì quả cầu tích điện đến  hiệu điện thế cực đại là Vmax.Để quả cầu tích điện đến hiệu điện thế cực đại là 1,25Vmax thì bước sóng của bức xạ điện từ  chiếu vào quả cầu có độ lớn xấp xỉ là bằng
A.0,176 micomet          B.0,283 micomet         C.0,183 micomet          D.0,128 micomet
Nếu hợp kim pha trộn A,B giả sư không làm thay đổi tính chất giới hạn của các KL thì hợp kim sẽ lấy A nhỏ làm giới hạn quang điện. hay A=3,86
[tex]Th1: hf_1=A+|e|.vmax[/tex]
[tex]Th2: hf_2=A+|e|1,25vmax[/tex]
[tex]==> h(1,25f_1-f_2)=0,25A[/tex]
[tex]==> f_2=1,642.10^{15}==> \lambda=1,827.10^{-7}(m)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:09:48 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Câu2.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời vào 2 khe S1S2 ba bức xạ đơn sắc  tím có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ,Lục có [tex]\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và cam có [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] .Trên màn thu được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta có:
A.15 tím,12 lục,10 cam       B.8 tím,6 lục,6 cam               C.8 tím,8 lục,4 cam    D.14 tím,11 lục,9camĐể hệ vân trùng nhau thi k1i1=k2i2=k3i3
Ta có k2=lamdda1/lamđa2*k1=4/5k1
        k3=lamdda1/lamđa3*k1=2/3k1
Ta thấy k1=15 thỏa mãn suy ra đáp án D
Đáp án C cơ !!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:17:23 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Câu2.Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng chiếu đồng thời vào 2 khe S1S2 ba bức xạ đơn sắc  tím có bước sóng [tex]\lambda 1=0,4\mu m[/tex] ,Lục có [tex]\lambda 2=0,5\mu m[/tex] và cam có [tex]\lambda 3=0,6\mu m[/tex] .Trên màn thu được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta có:
A.15 tím,12 lục,10 cam       B.8 tím,6 lục,6 cam               C.8 tím,8 lục,4 cam    D.14 tím,11 lục,9cam


k1:k2:k3=15:12:10

k1:k2=5/4:10/8==> 2 vân trùng
k2:k3=6/5 ==> 1 vân trùng
k1:k3=3/2: 6/4: 9/6 :12/8 ==>4 vân

suy ra sô vân k1=14-4-2=8 vân tím
k2=11-2-1=8 vân lục
k3=9-4-1=4 vân cam ======> C


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu chuyên LVT lần 3 nhờ MN
Gửi bởi: kydhhd trong 02:45:41 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Câu4.Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30cm treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một vật có kl m.Từ VTCB của vật, kéo vật  thẳng đứng xuống dưới 10cm rồi thả nhẹ không vận tốc đầu.Gọi B là vị trí khi thả vật ,O là VTCB.M là trung điểm OB thì tốc độ trung bình khi vật đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi vật đi từ O đến M sai khác nhau 2 lần,hiệu của chúng bằng 50cm/s.Khi lò xo có chiều dài 34cm thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng: 
A.105cm/s           B.42cm/s             C.91cm/s             D.0


xem đây nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8972.msg41811#msg41811