Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 12:35:01 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8986Tiêu đề: Bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: whitesnow trong 12:35:01 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn!

(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Cau_hoi.png)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 12:43:17 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn!

(http://i1108.photobucket.com/albums/h417/ngoi_xom_mong/Cau_hoi.png)

2 trường hợp cho I = nhau nên Z1=Z2 nên R2 +(Zl-Zc)2= R2 +Zl2 nên Zc=2Zl suy ra omega2=2/(lC)
Khi cộng hưởng thi omega2=1/(lC)
Suy ra A


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: whitesnow trong 12:47:25 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Sax. Dễ vậy mà mình không biết...... Cảm ơn bạn!