Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 10:28:13 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8980Tiêu đề: 3 câu vật lí cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 10:28:13 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
câu 1: trong giao thoa ánh sáng của Iang a/s là ánh sáng trắng có bc sóng tăng liên tục từ [tex]\lambda [/tex]đ->[tex]\lambda[/tex]t.tổng khoảng cách của những khoảng trên màn mà trên đó thỏa mãn tại 1 điểm luôn có bức xạ tạo vân sáng bậc 4 và bậc 5 nhưng k có bức xạ tạo vân sáng bậc 6 là :
A:3i đỏ
B:2i đỏ
C:i tím
D:2i tím
(i:khoảng vân)

câu 2:
1 con lắc đơn có chiều dài l=0,992m, quả cầu nhỏ có khối lg m=25g. cho nó dđ tại nơi có g=9,8m/s^2 với biên độ góc [tex]\alpha[/tex]o=4* trong môi trường có lực cản tác dụng. biết con lắc đơn chỉ dao động đc [tex]\tau[/tex]=50(s) thì ngừng hẳn. lấy [tex]\pi[/tex]=3,1416.xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau mỗi chu kì
A:12.10[tex]^{-5}[/tex]J
B:2,4.10[tex]^{-5}[/tex]J
C:1,2.10[tex]^{-5}[/tex]J
D:2,4.10[tex]^{-3}[/tex]J

câu 3:1 máy biến áp ó số vòng cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng cuộn sơ cấp. cuộn sơ cấp có độ tự cảm L=10/[tex]\pi[/tex](H) và điện trở trong r=1000[tex]\Omega[/tex].nối cuộn sơ cấp với nguồn có f=50Hz và hiệu điện thế hiêu dụng U.cho rằng từ thông không bị thất thoát ra ngoài lõi.tình hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp để hở?
A:2U
B:U[tex]\sqrt{2}[/tex]
C:U
D:U/2

P/s: cảm ơn thầy và các bạn!à thầy và mọi ng giải chi tiết jum em nhé! ^-^

Tiêu đề: Trả lời: 3 câu vật lí cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:35:28 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012


câu 3:1 máy biến áp ó số vòng cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng cuộn sơ cấp. cuộn sơ cấp có độ tự cảm L=10/[tex]\pi[/tex](H) và điện trở trong r=1000[tex]\Omega[/tex].nối cuộn sơ cấp với nguồn có f=50Hz và hiệu điện thế hiêu dụng U.cho rằng từ thông không bị thất thoát ra ngoài lõi.tình hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp để hở?
A:2U
B:U[tex]\sqrt{2}[/tex]
C:U
D:U/2

P/s: cảm ơn thầy và các bạn!à thầy và mọi ng giải chi tiết jum em nhé! ^-^
Ta có [tex] Z_1=1000\sqrt{2} [/tex]
[tex] \to I_1=\frac{U}{1000\sqrt{2}} \to U_L=\frac{U}{\sqrt{2}} [/tex]
Mà: [tex] \frac{U_L}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{2} [/tex]
[tex] \to U_2=U\sqrt{2} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu vật lí cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: kydhhd trong 03:30:07 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

câu 2:
1 con lắc đơn có chiều dài l=0,992m, quả cầu nhỏ có khối lg m=25g. cho nó dđ tại nơi có g=9,8m/s^2 với biên độ góc [tex]\alpha[/tex]o=4* trong môi trường có lực cản tác dụng. biết con lắc đơn chỉ dao động đc [tex]\tau[/tex]=50(s) thì ngừng hẳn. lấy [tex]\pi[/tex]=3,1416.xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau mỗi chu kì
A:12.10[tex]^{-5}[/tex]J
B:2,4.10[tex]^{-5}[/tex]J
C:1,2.10[tex]^{-5}[/tex]J
D:2,4.10[tex]^{-3}[/tex]J


số dao động của con lắc thực hiên tới khi dùng lại là
[tex]N=\frac{t}{T}=\frac{50}{2\Pi }\sqrt{\frac{g}{l}}=25[/tex]
độ hụt cơ năng trung bình sau mỗi chu kì là:
[tex]\Delta E=\frac{\frac{1}{2}mgl\alpha _{o}^{2}}{N}=\frac{0,5.0,025.9,8.0,992.0,0697^{2}}{25}=2,4.10^{-5}J[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu vật lí cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 05:34:58 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012


câu 3:1 máy biến áp ó số vòng cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng cuộn sơ cấp. cuộn sơ cấp có độ tự cảm L=10/[tex]\pi[/tex](H) và điện trở trong r=1000[tex]\Omega[/tex].nối cuộn sơ cấp với nguồn có f=50Hz và hiệu điện thế hiêu dụng U.cho rằng từ thông không bị thất thoát ra ngoài lõi.tình hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp để hở?
A:2U
B:U[tex]\sqrt{2}[/tex]
C:U
D:U/2

P/s: cảm ơn thầy và các bạn!à thầy và mọi ng giải chi tiết jum em nhé! ^-^
Ta có [tex] Z_1=1000\sqrt{2} [/tex]
[tex] \to I_1=\frac{U}{1000\sqrt{2}} \to U_L=\frac{U}{\sqrt{2}} [/tex]
Mà: [tex] \frac{U_L}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{2} [/tex]
[tex] \to U_2=U\sqrt{2} [/tex]
"Mà: [tex] \frac{U_L}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{1}{2} [/tex]": mình k hiểu chỗ này? bạn có thể giải thích giùm mình k?hi! ;;)