Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Messi_ndt trong 09:55:21 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8978Tiêu đề: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: Messi_ndt trong 09:55:21 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
 Một con  lắc  lò xo có độ cứng   k = 10N/m, khối  lượng vật nặng m = 200g, dao động  trên mặt
phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ =
0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí  lực đàn hồi của lò
xo nhỏ nhất lần thứ 1 là :
A. 11,1 s.  B. 0,444 s.  C. 0,222 s.  D. 0,296 s.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: SH.No1 trong 10:03:57 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
xem ở đây nè bạn http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8580


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: traugia trong 10:11:05 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Một con  lắc  lò xo có độ cứng   k = 10N/m, khối  lượng vật nặng m = 200g, dao động  trên mặt
phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ =
0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí  lực đàn hồi của lò
xo nhỏ nhất lần thứ 1 là :
A. 11,1 s.  B. 0,444 s.  C. 0,222 s.  D. 0,296 s.
    Coi con lắc dao động tắt dần chậm với chu kì T  = [tex]0,2\pi \sqrt{2} (s)[/tex]

 Với con lắc lò xo nằm ngang có ma sát nó có 3 vị trí cân bằng ( vị trí cân bằng khi đứng yên ban đầu   O lò xo không biến dạng, hai vị trí cân bằng động khi lò xo bị nén và dãn )
             Độ biến dạng của lò xo khi ở vị trí cân bằng động là : [tex]\Delta l_{0}=\frac{\mu mg}{K} = 2(cm)[/tex]
            Khi đi qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu ( đi qua vị trí cân băng O ) lần 1 kể từ thời điểm thả vật là : [tex]\Delta t =\frac{90 + 30}{360}.T = 0,296 (s)[/tex]

          


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:30:07 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Một con  lắc  lò xo có độ cứng   k = 10N/m, khối  lượng vật nặng m = 200g, dao động  trên mặt
phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ =
0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí  lực đàn hồi của lò
xo nhỏ nhất lần thứ 1 là :
A. 11,1 s.  B. 0,444 s.  C. 0,222 s.  D. 0,296 s.
    Coi con lắc dao động tắt dần chậm với chu kì T  = [tex]0,2\pi \sqrt{2} (s)[/tex]

 Với con lắc lò xo nằm ngang có ma sát nó có 3 vị trí cân bằng ( vị trí cân bằng khi đứng yên ban đầu   O lò xo không biến dạng, hai vị trí cân bằng động khi lò xo bị nén và dãn )
             Độ biến dạng của lò xo khi ở vị trí cân bằng động là : [tex]\Delta l_{0}=\frac{\mu mg}{K} = 2(cm)[/tex]
            Khi đi qua vị trí lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu ( đi qua vị trí cân băng O ) lần 1 kể từ thời điểm thả vật là : [tex]\Delta t =\frac{90 + 30}{360}.T = 0,296 (s)[/tex]

          
@traugia nên hướng dẫn rõ hơn cho các mem đặc biệt là các mem mới, kiến thức chưa vững, cái chỗ biểu thức cuối em nên nói rõ hơn cho các mem


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: traugia trong 10:37:28 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
 Dạ vâng!
Kể từ khi thả có thể coi con lắc lò xo sẽ dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng động (lò xo dãn) thứ nhất với biên độ là A1 = 4 cm
Vậy khi qua vị trí cân bằng ban đầu O ( lò xo không biến dạng ) vật nặng ở vị trí có li độ là A1/2
Cho nên thời gian từ lúc thả đến khi đi qua O lần 1 ( cũng là lúc lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất ) là
               [tex]\Delta t = \frac{T}{4} + \frac{T}{12} = 0,296 (s)[/tex]
               Hoặc vẽ vòng tròn lượng giác sử dụng mối tương quan về góc cũng có kết quả tương tự


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: cay da trong 03:30:43 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
minh la mem moi.traugia giai thich cho minh ve vong tron nhu the nao .cam on nhieu


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao Động trong đề CNH lần 3
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:41:56 PM Ngày 15 Tháng Tám, 2012
minh la mem moi.traugia giai thich cho minh ve vong tron nhu the nao .cam on nhieu

Mọi trao đổi phải sử dụng tiếng Việt có dấu, nếu không bài đăng xem như spam và bị xóa.