Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 10:39:37 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8967Tiêu đề: Các thầy cho em hỏi bài dao động tắt dần với ạh
Gửi bởi: papatiemi trong 10:39:37 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Một CLLX dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số sau
m=0,1kg; v(max)=1m/s; hệ số ma sát 0,05. Tính độ lớn vận tốc khi nó đi được 10cm.
A. 0,95m/s        B. 0,95cm/s           C. 0,3cm/s             D. 0,3m/s
Đây là một câu trong đề thi thử đại học, khó wa, em không làm được, các thầy chỉ giúp em với. Hìh


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài dao động tắt dần với ạh
Gửi bởi: nhung pham trong 10:47:08 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Một CLLX dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số sau
m=0,1kg; v(max)=1m/s; hệ số ma sát 0,05. Tính độ lớn vận tốc khi nó đi được 10cm.
A. 0,95m/s        B. 0,95cm/s           C. 0,3cm/s             D. 0,3m/s
Đây là một câu trong đề thi thử đại học, khó wa, em không làm được, các thầy chỉ giúp em với. Hìh
áp dụng đl bảo toàn năng lượng ( bảo toàn j mình cũng chả nhớ nữa  ;;))
 [tex]-\frac{1}{2}mVo^2 + \frac{1}{2}mV2 = -\mu mgS[/tex]
V là vận tốc tại điểm khi nó kết thúc quãng đường 10 cm ,S là quãng đường đi dc
mình tính ra A ,k biết đúng k


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài dao động tắt dần với ạh
Gửi bởi: black_snow trong 11:00:53 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Một CLLX dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số sau
m=0,1kg; v(max)=1m/s; hệ số ma sát 0,05. Tính độ lớn vận tốc khi nó đi được 10cm.
A. 0,95m/s        B. 0,95cm/s           C. 0,3cm/s             D. 0,3m/s
Đây là một câu trong đề thi thử đại học, khó wa, em không làm được, các thầy chỉ giúp em với. Hìh
bảo toàn cơ năng
 
 [tex]1/2 m.v^2_{max} = 1/2.m.v^2 + A [/tex]
  với A = F.S = [tex]\mu mg.S[/tex]
 thay số vào tìm được v  = 0,95 ^^


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài dao động tắt dần với ạh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:50:52 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Một CLLX dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với các thông số sau
m=0,1kg; v(max)=1m/s; hệ số ma sát 0,05. Tính độ lớn vận tốc khi nó đi được 10cm.
A. 0,95m/s        B. 0,95cm/s           C. 0,3cm/s             D. 0,3m/s
Đây là một câu trong đề thi thử đại học, khó wa, em không làm được, các thầy chỉ giúp em với. Hìh
bảo toàn cơ năng
 
 [tex]1/2 m.v^2_{max} = 1/2.m.v^2 + A [/tex]
  với A = F.S = [tex]\mu mg.S[/tex]
 thay số vào tìm được v  = 0,95 ^^
+ chứ thế năng đâu hết rồi, bài này chắc thiếu dữ kiện rồi
+ vị trí có vmax trong con lắc dao động tắt dần là có thế năng đó, liệu sau khi đi s=10cm thì nó có đến vi trí O ? mà có thế năng =0


Tiêu đề: Trả lời: Các thầy cho em hỏi bài dao động tắt dần với ạh
Gửi bởi: vanlovehang trong 02:56:28 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Bạn xem đề bài có thiếu không, hình như thiếu cái gì đó, nếu sau 10cm nó đến vị trí biên chẳng phải vận tốc = 0 sao.  :D