Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 10:09:08 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8966Tiêu đề: Mạch dao động LC- Đề thi thử Nguyễn Huệ lần 3.
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:09:08 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
(http://nm9.upanh.com/b2.s27.d2/3b6530bb5200a6c80b986255b516b0a7_45128579.nguyenhuelan3.png)
Thầy cô và các bạn giải thích cho em câu này với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC- Đề thi thử Nguyễn Huệ lần 3.
Gửi bởi: nhung pham trong 10:15:27 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
(http://nm9.upanh.com/b2.s27.d2/3b6530bb5200a6c80b986255b516b0a7_45128579.nguyenhuelan3.png)
Thầy cô và các bạn giải thích cho em câu này với ạ.
mình nghĩ là đáp án A vì khi K mở thì mất C1


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC- Đề thi thử Nguyễn Huệ lần 3.
Gửi bởi: duynhana1 trong 10:34:52 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
mình nghĩ là đáp án A vì khi K mở thì mất C1
Nhưng mình thấy đáp án B sai chứ, mất C1 nên năng lượng dao động giảm.
Câu A thì mình không dám chắc.


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC- Đề thi thử Nguyễn Huệ lần 3.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:36:55 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
mình nghĩ là đáp án A vì khi K mở thì mất C1
Nhưng mình thấy đáp án B sai chứ, mất C1 nên năng lượng dao động giảm.
Câu A thì mình không dám chắc.
khi k mở tụ 1 rơi vào thế cô lập và đang tích trử năng lượng là W/4, tụ 2 và cuộn dây vẫn dao động điện với W'=3W0/4. Do vậy A sai.