Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 08:14:01 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8961Tiêu đề: 1 CÂU ĐIỆN CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: SH.No1 trong 08:14:01 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp e câu này với


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: traugia trong 08:48:20 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp e câu này với
Cường độ dòng điện khi tần số dòng điện có giá trị f1 và f2 có cùng giá trị hiệu dụng và lệch pha nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]
Ta có : [tex]f_{1}f_{2} = \frac{1}{4\pi ^{2}LC}[/tex]    (1)
           Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi tần số có giá trị f1 sẽ trễ pha [tex]\frac{\pi }{6}[/tex] so với cường độ dòng điện
           => [tex]tan(\frac{-\pi }{6})=\frac{Z_{L_{1}} - Z_{C_{1}}}{R}[/tex]  (2)
Từ (1) suy ra : ZC1 = [tex]\frac{1}{2\pi f_{1}C}=2\pi f_{2}L[/tex] (3)
Thay (3) vào (2) ta có: [tex]-\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{Z_{L_{1}}-Z_{C_{1}}}{R} = \frac{2\pi f_{1}L(f_{1}-f_{2})}{Rf_{1}}[/tex]
<=> [tex]Z_{L_{1}} = \frac{Rf_{1}}{\sqrt{3}(f_{2}-f_{1})}= 50 (\Omega )[/tex]