Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kiet321 trong 04:15:59 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8955Tiêu đề: Nhờ mọi người giúp đỡ câu lý khó hiểu.
Gửi bởi: kiet321 trong 04:15:59 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Coi tốc độ ánh sáng là [tex]3.{10}^{8}m/s[/tex]. Một sao đôi trong chòm Đại Hùng bức xạ chàm có bước sóng [tex]0,434 miromet[/tex]. Quan sát cho thấy lúc về phía đỏ, lúc về phía tím và độ dịch cực đại là [tex]0,5.{A}^{o}[/tex]. Tốc độ cực đại theo phương nhìn của các thành phần sao này là?
[tex]A.17,25km/s[/tex]
[tex]B.16,6km/s[/tex]
[tex]C.33,2km/s[/tex]
[tex]D.34,5km/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giúp đỡ câu lý khó hiểu.
Gửi bởi: havang1895 trong 10:03:31 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Coi tốc độ ánh sáng là [tex]3.{10}^{8}m/s[/tex]. Một sao đôi trong chòm Đại Hùng bức xạ chàm có bước sóng [tex]0,434 miromet[/tex]. Quan sát cho thấy lúc về phía đỏ, lúc về phía tím và độ dịch cực đại là [tex]0,5.{A}^{o}[/tex]. Tốc độ cực đại theo phương nhìn của các thành phần sao này là?
[tex]A.17,25km/s[/tex]
[tex]B.16,6km/s[/tex]
[tex]C.33,2km/s[/tex]
[tex]D.34,5km/s[/tex]

delta(lamda)/lamda = v/c

Có công thức đó cậu xem lại SGK 12NC