Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: traugia trong 03:53:14 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8954Tiêu đề: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: traugia trong 03:53:14 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: phantom_hung trong 04:38:54 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Cuộn sơ cấp là máy phát nên [tex]E_{1}=U_{1}-I_{1}*r_{1}[/tex] cuộn thứ cấp là máy thu:[tex]E_{2}=U_{1\2}-I_{2}*r_{2}[/tex] ta có :[tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{N_{1}}{N2}=2[/tex]  và [tex]I_{2}=\frac{U2}{R}[/tex] từ các công thức trên mình tìm được quan hệ :U1=2.5 U2
hiệu suất :H=[tex]\frac{U_{2}I_{2}}{U_{1}I1}[/tex]=80%
đề cho U1=220v---->U2=220/2.5=88


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 04:57:53 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Cuộn sơ cấp là máy phát nên [tex]E_{1}=U_{1}-I_{1}*r_{1}[/tex] cuộn thứ cấp là máy thu:[tex]E_{2}=U_{1\2}-I_{2}*r_{2}[/tex] ta có :[tex]\frac{E_{1}}{E_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}=\frac{N_{1}}{N2}=2[/tex]  và [tex]I_{2}=\frac{U2}{R}[/tex] từ các công thức trên mình tìm được quan hệ :U1=2.5 U2
hiệu suất :H=[tex]\frac{U_{2}I_{2}}{U_{1}I1}[/tex]=80%
đề cho U1=220v---->U2=220/2.5=88
bạn ơi, ở bên cuộn thức cấp thi E2 = U2 + I2. r2 vì:
Từ thông biến thiên từ cuộn sơ cấp qua lõi thép truyền sang thứ cấp sinh ra suất điện động xoay chiều có gí trị hiệu dụng E2.1 phần điện năng sinh ra ở cuộn này bị hai phí trên điện trở r2, phần còn lại tạo ra hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 nên E2 = U2 + I2. r2


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:17:36 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%

Tham khảo bài này: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8046.msg37547#msg37547)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: nhung pham trong 10:23:02 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%
[tex]\frac{N1}{N2}=\frac{E1}{E2}=\frac{U1-I1.r1}{U2+I2.r2} (*)=\frac{I2}{I1}=2[/tex]
=> [tex]I1=\frac{I2}{2}=\frac{U2}{R}[/tex]
thay các giá trị vào biểu thức (*) sẽ giải ra dc U 2 = 88


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: traugia trong 10:30:25 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
 bài giải ấy đảm bảo sai chắc chắn luôn
chỉ cần lập luận đơn giản là: Cuộn dây sơ cấp đóng vai trò là máy thu điện nên : [tex]e_{1} = u_{1} - i_{1}.r_{1}[/tex]
 và [tex]e_{2} = u_{2} + i_{2}.r_{2}[/tex] ( cuộn dây thứ cấp đóng vai trò là nguồn điện )
nhưng điều này chỉ đúng cho giá trị tức thời chứ không phải là giá trị hiệu dụng
Mặt khác điều sai nữa của lời giải đó là : [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}[/tex] điều này chỉ đúng khi hiệu suất của MBA đạt 100% , hệ số công suất là như nhau ở cả hai cuộn dây và bỏ qua điện trở của cả hai cuộn dây nữa


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: nhung pham trong 10:41:44 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
bài giải ấy đảm bảo sai chắc chắn luôn
chỉ cần lập luận đơn giản là: Cuộn dây sơ cấp đóng vai trò là máy thu điện nên : [tex]e_{1} = u_{1} - i_{1}.r_{1}[/tex]
 và [tex]e_{2} = u_{2} + i_{2}.r_{2}[/tex] ( cuộn dây thứ cấp đóng vai trò là nguồn điện )
nhưng điều này chỉ đúng cho giá trị tức thời chứ không phải là giá trị hiệu dụng
Mặt khác điều sai nữa của lời giải đó là : [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}[/tex] điều này chỉ đúng khi hiệu suất của MBA đạt 100% , hệ số công suất là như nhau ở cả hai cuộn dây và bỏ qua điện trở của cả hai cuộn dây nữa

bài này đảm bảo đúng chắc luôn :))
ở trong SGK nói là tỉ số giữa các e tức thời không đổi nên tỉ số giữa các gt hiệu dụng cũng bằng tỉ số ấy => [tex]\frac{E1}{E2}=\frac{N1}{N2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: kydhhd trong 10:51:27 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
bài giải ấy đảm bảo sai chắc chắn luôn
chỉ cần lập luận đơn giản là: Cuộn dây sơ cấp đóng vai trò là máy thu điện nên : [tex]e_{1} = u_{1} - i_{1}.r_{1}[/tex]
 và [tex]e_{2} = u_{2} + i_{2}.r_{2}[/tex] ( cuộn dây thứ cấp đóng vai trò là nguồn điện )
nhưng điều này chỉ đúng cho giá trị tức thời chứ không phải là giá trị hiệu dụng
Mặt khác điều sai nữa của lời giải đó là : [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}[/tex] điều này chỉ đúng khi hiệu suất của MBA đạt 100% , hệ số công suất là như nhau ở cả hai cuộn dây và bỏ qua điện trở của cả hai cuộn dây nữa

bài này đảm bảo đúng chắc luôn :))
ở trong SGK nói là tỉ số giữa các e tức thời không đổi nên tỉ số giữa các gt hiệu dụng cũng bằng tỉ số ấy => [tex]\frac{E1}{E2}=\frac{N1}{N2}[/tex]

[tex]\frac{e1}{e2}=\frac{u1-i1r1}{u2+i2r2}=\frac{N1}{N2}[/tex]
cái này thì không sai rôi, nhưng muốn giải bài này ta phai công nhận 1 điều khi cuộn sơ cấp đạt giá trị hiệu dung thì cuôn thứ cấp cũng vậy, tức là chung phải cung pha nhau thì mới giải ra được, và em nghĩ ý của tác giả cũng như vậy


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: traugia trong 10:55:27 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
 Ơ kể cả u1 và u2 có cùng pha đi nữa thì cũng không dùng được cộng giá trị hiệu dụng cơ mà :
                   E1 = U1 - I1.r1 là sai
                   E2 = U2 + I2.r2 là sai
Mà chỉ đúng cho giá trị tức thời thôi
                  e1 = u1 - i1.r1 mới đúng
                   e2 = u2 + i2.r2 mới đúng
Nếu ý tác giả là như thế thì đề bài này sai ngay từ trong "trứng nước". trong ý tưởng của người ra đề rồi !.
Mình cứ tạm không quan tâm đến kết quả mà các đáp án cho đi ! Đặt mình vào bài làm với các dữ kiện này cơ ! thì giải thế nào ??? Cả ngày nay không làm được 1 bài -> điên hết cả người


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: nhung pham trong 10:58:00 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Ơ kể cả u1 và u2 có cùng pha đi nữa thì cũng không dùng được cộng giá trị hiệu dụng cơ mà :
                   E1 = U1 - I1.r1 là sai
                   E2 = U2 + I2.r2 là sai
Mà chỉ đúng cho giá trị tức thời thôi
                  e1 = u1 - i1.r1 mới đúng
                   e2 = u2 + i2.r2 mới đúng
cậu có quyển cẩm nang lí k ,có bài này đó


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: kydhhd trong 10:59:11 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Ơ kể cả u1 và u2 có cùng pha đi nữa thì cũng không dùng được cộng giá trị hiệu dụng cơ mà :
                   E1 = U1 - I1.r1 là sai
                   E2 = U2 + I2.r2 là sai
cả 2 cùng lấy giá trị tức thời thì đều thỏa mãn ví trong công thức máy biến thê e1, e2 là giá trị tức thời


Tiêu đề: Trả lời: Một bài máy biến áp em xin nhờ mọi người giúp em !
Gửi bởi: phantom_hung trong 05:32:19 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%
Bài giải hoan chỉnh nè traugia!!
ta luôn có:[tex]\frac{e1}{e2}=\frac{E1}{E2}=\frac{N1}{N2}=2[/tex] (sách giáo khoa trang 170 công thức 32.1 và 32.2)
Mạch không hao phí nên công suất được bào toàn:E1*I1=E2*I2( vì ở đây là suất điện động tự cảm E cùng pha với I sách khoa 11... vì cả ở đây từ thông biến thiên đều không bị mất mát)
ở cuộn sơ cấp.e đóng vai trò là suất điện động phản điện,U1 là hiệu điện thế ngoài và E cùng pha với I.theo định luật ohm toàn mạch E=I(R+r):thì đáng lẽ ghi tức thời nhưng vì cùng pha ta viết hiệu dụng E1=U1-I1*r1
tương tự ta được E2=U2-I2.r2
chắc phần bạn biết làm!!!! link suất điện động tự cảm:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%E1%BB%B1_c%E1%BA%A3m