Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 02:40:48 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8952Tiêu đề: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:40:48 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.

2) M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy pi = 3,14).

A. 375 mm/s        B. 363mm/s          C. 314mm/s           D. 628mm/s

Mọi người giúp e 3 câu này với ^_^
 


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: kydhhd trong 02:58:34 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.


bước sóng là v/f=0,5m
OM=5 lần bước sóng nên dao động cung pha với O.
Vi tris của O sau 2,25s là. góc quay là 2,125.4pi=8,5pi
vẽ gián đồ véc tơ ta có li độ là 3cm cung là li đọ của M


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: SH.No1 trong 03:03:13 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.


bước sóng là v/f=0,5m
OM=5 lần bước sóng nên dao động cung pha với O.
Vi tris của O sau 2,25s là. góc quay là 2,125.4pi=8,5pi
vẽ gián đồ véc tơ ta có li độ là 3cm cung là li đọ của M


cậu xem lại thử chứ đáp án là Um=0


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:03:36 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.

t= 0: [tex]u_o=0, v>0=>\varphi =-\frac{\pi }{2}[/tex]

[tex]u_O=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

độ lệch pha giữa O và M: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=10\pi[/tex] => M đồng pha O

=>[tex]u_M=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

vào t= 2,125s => [tex]u_M=3cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: phantom_hung trong 03:20:02 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.

t= 0: [tex]u_o=0, v>0=>\varphi =-\frac{\pi }{2}[/tex]

[tex]u_O=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

độ lệch pha giữa O và M: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=10\pi[/tex] => M đồng pha O

=>[tex]u_M=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

vào t= 2,125s => [tex]u_M=3cm[/tex]

mình thấy datheon giải vậy là đúng rồi.nhưng theo mình xét thì x=2.5  và [tex]\lambda =0.5[/tex] dễ thấy x=5[tex]\lambda [/tex] cứ 1 [tex]\lambda [/tex] vật cần 0.5=1 (m/s)*T(T là thời gian truyền dao động tại O đi)---->T=0.5s--->5[tex]\lambda [/tex] cần 2.5s mới có dao động tại M.vì vậy dao động tại M bằng uM=0.


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: phantom_hung trong 03:24:03 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
2) M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy pi = 3,14).

A. 375 mm/s        B. 363mm/s          C. 314mm/s           D. 628mm/s

bài này mình đọc bài giải của thầy vẫn chưa hiểu cách giải tại sao [tex]\varphi _{N}=\frac{\pi }{2}[/tex] !!!! m:-s link bài giải câu này đây: http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2574621/preview.swf


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: SH.No1 trong 03:31:28 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
2) M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy pi = 3,14).

A. 375 mm/s        B. 363mm/s          C. 314mm/s           D. 628mm/s

bài này mình đọc bài giải của thầy vẫn chưa hiểu cách giải tại sao [tex]\varphi _{N}=\frac{\pi }{2}[/tex] !!!! m:-s link bài giải câu này đây: http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2574621/preview.swf

cậu có lời giải của đề này hả...cho tớ link vs ^^


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:42:27 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
2) M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. MN=NP/2=1 cm. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng (lấy pi = 3,14).

A. 375 mm/s        B. 363mm/s          C. 314mm/s           D. 628mm/s

bài này mình đọc bài giải của thầy vẫn chưa hiểu cách giải tại sao [tex]\varphi _{N}=\frac{\pi }{2}[/tex] !!!! m:-s link bài giải câu này đây: http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2574621/preview.swf
có thể giải thế này đỡ tính góc pi/2
the điều kiện bài ra thì M và N đối xứng nhau qua nút(dao động ngược pha)
NP=2MN và 3 điểm M,N,P liên tiếp nhau nên N và P đối xứng nhau qua bung trên 1 bó sóng
O là bụng, ta tính khoảng cách từ N đến bụng O
bước song=2(MN+NP)=6cm
ON=1=1/6 bước sóng
biên độ dao động tai N:[tex]4=2a.cos(2\Pi \frac{ON}{\lambda })=2a.cos\frac{\Pi }{3}\Rightarrow 2a=8mm\Rightarrow v=\omega .2a=\frac{2\Pi }{0,08}.8=618mm/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:46:36 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.

t= 0: [tex]u_o=0, v>0=>\varphi =-\frac{\pi }{2}[/tex]

[tex]u_O=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

độ lệch pha giữa O và M: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=10\pi[/tex] => M đồng pha O

=>[tex]u_M=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

vào t= 2,125s => [tex]u_M=3cm[/tex]

@Daeon bị dính đạn rồi :Thời gian sóng truyền đến M hết t=OM/v=2,5s , tức là t=2,125 sóng chưa truyền đến M là gì có li độ uM=0


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: phantom_hung trong 03:48:46 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
câu 3: hì!!mình chỉ thấy câu này quen thôi!!mình nghỉ câu 3 biên độ bằng b mà cách đều nhau trên sợi dây chỉ tại điểm đặc biệt b=[tex]\frac{2a\sqrt{2}}{2}[/tex] thôi tại và khoảng cách đó là [tex]\frac{1}{4} \lambda =1[/tex]--->v=200m/s


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:07:54 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 3: các điểm cùng biên độ luôn đối xứng qua bụng (trên 1 bó sóng), đối xứng qua nút (trên 2 bó sóng)
[tex]==> \lambda/2=2m ==> \lambda=4m ==> v=\lambda.f=200m/s[/tex]
[tex]==> b=2Asin(2\pi.d/\lambda)=a\sqrt{2}[/tex]
(d = 0,5 là khoảng cách từ vị trí điểm đang xét biên độ đến nút gần nó nhất)


Tiêu đề: Trả lời: 3 BÀI SÓNG CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:52:33 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1) Đầu O của một sợi dây nằm ngang dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng là 1m/s. Chọn t = 0 lúc O bắt đầu dao động và chuyển động qua vị trí cần bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là:

A. uM = 0.   B. uM = 1,5cm.        C. uM = -3cm.             D. uM = 3cm.

t= 0: [tex]u_o=0, v>0=>\varphi =-\frac{\pi }{2}[/tex]

[tex]u_O=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

độ lệch pha giữa O và M: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=10\pi[/tex] => M đồng pha O

=>[tex]u_M=3cos(4\pi t-\frac{\pi }{2})cm[/tex]

vào t= 2,125s => [tex]u_M=3cm[/tex]

@Daeon bị dính đạn rồi :Thời gian sóng truyền đến M hết t=OM/v=2,5s , tức là t=2,125 sóng chưa truyền đến M là gì có li độ uM=0
:D, đúng rồi. ham giải quá dính đạn. ::)

ah,lần trước có hỏi thầy trieubeo công thức  [tex]H_1U_1I_1=H_2U_2I_2[/tex] trong bài truyền tải điện năng mà không biết thầy có đọc được k nữa! :)