Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 01:00:28 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8951Tiêu đề: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: why_metb trong 01:00:28 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Con lắc lò xo nằm ngang dao đông điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0.3s.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là?
Câu 2;Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50HZ vào hai đầu của một bóng đèn ống,đèn sáng lên mỗi khi điện áp giữa 2 đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110 căn 2.Biết trong một chu kì đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần.Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong 1 chu kì là ?(bài này mình giải ra 1/2 nhưng đáp án lại là 1?)
Câu 3:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2kg và lò xo có độ cứng k=20N/m.Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố địnhnằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.từ vị trí lò xo không bị biến dạng,truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hòi của lò xo.Lấy g=10m/s^2.Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng?
-Cảm ơn thầy cô và các bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: black_snow trong 01:08:18 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Con lắc lò xo nằm ngang dao đông điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0.3s.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là?
Câu 2;Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50HZ vào hai đầu của một bóng đèn ống,đèn sáng lên mỗi khi điện áp giữa 2 đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110 căn 2.Biết trong một chu kì đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần.Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong 1 chu kì là ?(bài này mình giải ra 1/2 nhưng đáp án lại là 1?)
Câu 3:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2kg và lò xo có độ cứng k=20N/m.Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố địnhnằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.từ vị trí lò xo không bị biến dạng,truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hòi của lò xo.Lấy g=10m/s^2.Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng?
-Cảm ơn thầy cô và các bạn!
Câu 1 tớ đã giải rồi thì phải
 vẽ hệ trục tương ứng như sau
-6----(-3)------0-------3---------6
52-----55-----58------61--------64
Vật từ 64 --> 61 chính là thời gian vật đi từ biên 6 --> 3 = T/6 = 0,3 --> T = 1,8
vật từ 55 --> 58 chính là đi từ -3 --> O HẾT T/12 = 0,15s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: black_snow trong 01:17:50 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 2
 phương trình điện áp giữa 2 đầu bóng đèn có dạng như sau
 u = 220 [tex]\sqrt{2}Cos(100\pi t + \varphi )[/tex]
 vẽ trục của nó ra
 
[tex]-220\sqrt{2} -----(-110\sqrt{2})---0----(110\sqrt{2})----220\sqrt{2}[/tex]
 rõ ràng thời gian lúc đèn sáng phải ở trong khoảng từ [tex]-220\sqrt{2} -->-110\sqrt{2} và [tex]110\sqrt{2}->220\sqrt{2}[/tex]
 đèn tắt trong khoảng còn lại!
 tuy nhiên! thời gian trong 2 khoảng này lại bằng nhau = T/2 nên tỉ số = 1 ( cái tần số kia để chơi nhau ý mà ^^)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: black_snow trong 01:27:28 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Con lắc lò xo nằm ngang dao đông điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0.3s.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là?
Câu 2;Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50HZ vào hai đầu của một bóng đèn ống,đèn sáng lên mỗi khi điện áp giữa 2 đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110 căn 2.Biết trong một chu kì đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần.Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong 1 chu kì là ?(bài này mình giải ra 1/2 nhưng đáp án lại là 1?)
Câu 3:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2kg và lò xo có độ cứng k=20N/m.Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố địnhnằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.từ vị trí lò xo không bị biến dạng,truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hòi của lò xo.Lấy g=10m/s^2.Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng?
-Cảm ơn thầy cô và các bạn!
Câu 3! nếu như vật ko chịu tác dụng của lực ma sát! thì biên độ của vật là
 A = 10cm ( dùng hệ thức liên hệ)
 độ giảm biên độ sau 1/4 chu kì
 x = [tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex] = 0,1 cm
 khi vật từ vị trí cân bằng --> biên A thì biên độ đã bị giảm 0,1 cm còn lại 9,9 cm
--> [tex]F_{đh} max = k.A' = 20.0,099 = 1,98 N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:37:01 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2kg và lò xo có độ cứng k=20N/m.Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố địnhnằm ngang dọc theo trục lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01.từ vị trí lò xo không bị biến dạng,truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hòi của lò xo.Lấy g=10m/s^2.Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng?
Định luật bảo toàn năng lượng: [tex]1/2mv^2-1/2kA^2=\mu.m.g.A[/tex]
[tex]==> A=0,099m ==> F=k.A=20*0,099=1,98(N).[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:47:31 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 2;Đặt một điện áp xoay chiều 220V-50HZ vào hai đầu của một bóng đèn ống,đèn sáng lên mỗi khi điện áp giữa 2 đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110 căn 2.Biết trong một chu kì đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần.Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong 1 chu kì là ?(bài này mình giải ra 1/2 nhưng đáp án lại là 1?)
Nhớ nhanh công thức:
Đèn sáng và tối ta đều dùng CT : [tex]\Delta t = 4.\frac{\Delta \varphi}{\omega}[/tex]
Sáng : [tex]cos(\Delta \varphi)=\frac{us}{U_0} ==> \Delta \varphi=\pi/3 ==> \Delta t = 1/75(s)[/tex]
Tối : [tex]sin(\Delta \varphi)=\frac{us}{U_0}==> \Delta \varphi=\pi/6 ==> \Delta t = 1/150(s)[/tex]
==> [tex]\frac{toi}{sang}=1/2[/tex]
(có lẽ ĐA lộn 220V là giá trị cực đại rồi)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán con lắc lò xo và điện xoay chiều nhờ mọi người giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:59:54 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Con lắc lò xo nằm ngang dao đông điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0.3s.Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là?
[tex]A=\frac{lmax-lmin}{2}=6cm[/tex]
l=64 ==> x1=6cm ; l=61 ==> x2=3cm
==> t(A--> A/2)=T/6=0,3 ==> T=1,8s
l=55 ==> x=-3cm ;l=58 ==> x=0
==> t(-A/2-->0)=T/12=0,15s