Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toasangnamchau trong 11:14:22 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8946Tiêu đề: một bài toán sóng cơ
Gửi bởi: toasangnamchau trong 11:14:22 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
cau 1. trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước . 2 nguồn A,B cách nhau 20 cm dao động ngược pha . điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O là 1,5 cm dao động với biên độ cực tiểu . số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đường elip thuộc mặt nước nhận A,B là 2 tiêu điểm là ?
A. 13
B. 14
C. 26
D. 28


Tiêu đề: Trả lời: một bài toán sóng cơ
Gửi bởi: black_snow trong 11:23:48 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
cau 1. trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước . 2 nguồn A,B cách nhau 20 cm dao động ngược pha . điểm M trên AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O là 1,5 cm dao động với biên độ cực tiểu . số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đường elip thuộc mặt nước nhận A,B là 2 tiêu điểm là ?
A. 13
B. 14
C. 26
D. 28

do 2 nguồn ngược pha, nên trung trực là 1 cực tiểu
 ta có lamda/2 = 1,5 ( gần trung điểm o nhất)
 -10 <= 1,5k<= 10 ---> có 13 điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
 ---> có 26 điểm  dao động với biên độ cực tiểu trên đường elip thuộc mặt nước nhận A,B là 2 tiêu điểm