Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenanhcrazy trong 10:40:04 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8945Tiêu đề: Nhờ mọi người vào thảo luận cùng.
Gửi bởi: nguyenanhcrazy trong 10:40:04 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
May anh chi oi trong bất đẳng thức tìm min max đôi khi từ f(t) rồi suy ra f"(t)
(biết khoảng t thuộc đoạn nào đó) từ đó tìm min hoặc max
Cho em hoi lam sao bằng cách nào ta suy ra f".


      :])

Mod: Lưu ý viết hoa đầu câu, nên xem lại cách đặt tiêu đề.


Tiêu đề: Trả lời: chỉ em cái này với !!!!
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:50:30 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
may anh chi oi trong bất đẳng thức tìm min max đôi khi từ f(t) rồi suy ra f"(t)
(biết khoảng t thuộc đoạn nào đó) từ đó tìm min hoặc max
cho em hoi lam sao bằng cách nào ta suy ra f".


      :])
Thì đầu tiên ta có f ==> f' ==> f''
Tiêu đề: Trả lời: chỉ em cái này với !!!!
Gửi bởi: the_blood159 trong 02:37:59 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Mình nhớ thì trong min max, tìm các cực trị bằng cách cho f' = 0, sau đó lấy tất cả nghiệm + 2 mốc thế vào phương trình tìm ra y, thấy y nào thỏa là được, việc tìm f'' chỉ là khi nghiệm quá khó tiềm thôi, f' đạo hàm thêm 1 lần nửa.