Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 09:52:54 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8944Tiêu đề: mọi người giúp mình baì điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 09:52:54 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
câu 1 đặt vào 2 đầu tụ điện C có điện dung không đổi một hiệu điên thế U=U(o)cos100pi t (V). khi U=-50[tex]\sqrt{2}[/tex] (V)
thì i=[tex]\sqrt{2}[/tex] ,khi U=50 (v) thì i=-[tex]\sqrt{3}[/tex] (A).Hiệu điên thế U(o) có giá trị là
A. 50 V.   B 50[tex]\sqrt{3}[/tex] (v)      C  100[tex]\sqrt{2}[/tex] (v)      D. 100 V.

xin mọi người giúp đỡTiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình baì điện xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 10:14:03 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
câu 1 đặt vào 2 đầu tụ điện C có điện dung không đổi một hiệu điên thế U=U(o)cos100pi t (V). khi U=-50[tex]\sqrt{2}[/tex] (V)
thì i=[tex]\sqrt{2}[/tex] ,khi U=50 (v) thì i=-[tex]\sqrt{3}[/tex] (A).Hiệu điên thế U(o) có giá trị là
A. 50 V.   B 50[tex]\sqrt{3}[/tex] (v)      C  100[tex]\sqrt{2}[/tex] (v)      D. 100 V.

xin mọi người giúp đỡ


u vuông pha với i do chỉ chứa C
(i1.ZC)^2 + u1^2 = (i2.ZC)^2 + u2^2 = Uo^2 -->

2.ZC^2 + 2.50^2 = Uo^2 --> 3.ZC^2 + 3.50^2 = 1,5.Uo^2
3.ZC^2 + 50^2 = Uo^2

--> 0,5.Uo^2 = 2.50^2 --> Uo = 100V


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình baì điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:02:58 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
câu 1 đặt vào 2 đầu tụ điện C có điện dung không đổi một hiệu điên thế U=U(o)cos100pi t (V). khi U=-50[tex]\sqrt{2}[/tex] (V)
thì i=[tex]\sqrt{2}[/tex] ,khi U=50 (v) thì i=-[tex]\sqrt{3}[/tex] (A).Hiệu điên thế U(o) có giá trị là
A. 50 V.   B 50[tex]\sqrt{3}[/tex] (v)      C  100[tex]\sqrt{2}[/tex] (v)      D. 100 V.

xin mọi người giúp đỡ

bạn nên viết là phân biệt giữa hiệu dụng và tức thời.
nếu k bạn có thể sd công thức : [tex]\frac{i^2}{I_0^2}+\frac{u^2}{U_0^2}=1[/tex]
lập hệ 2pt r giải  = máy tính là ra