Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: shawnita112 trong 09:36:39 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8943Tiêu đề: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: shawnita112 trong 09:36:39 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!

Câu 1: Mạch RLC mắc vào máy phát điện xoay chiếu. Khi tốc độ quay của roto là n (vòng/phút) thì công suất là P hệ số công suất cos(phi) =căn2/2. Khi tốc độ quay của roto là 2n (vòng/phút) thì công suất là 4P. hỏi Khi tốc độ quay của roto là n.căn2 (vòng/phút) thì công suất bằng bao nhiêu?
Câu 2: Hai nguồn kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2=9 lamđa,  phát ra dao động u=cos([tex]\omega[/tex]t). Trên đoạn S1S2 số điểm biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là (không kể hai nguồn)

Ak tiện thể cho mình hỏi phần lăng kính góc tới góc khúc xạ có trong nội dung thi đại học không?


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: havang1895 trong 10:20:40 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!


Câu 2: Hai nguồn kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2=9 lamđa,  phát ra dao động u=cos([tex]\omega[/tex]t). Trên đoạn S1S2 số điểm biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là (không kể hai nguồn)Số cực đại: 9.2 + 1 = 19, trừ hai nguồn còn lại 17.
Trung trực cùng pha với nguồn, vân tiếp theo ngược pha... --> số điểm ngược pha là 8

Phần lăng kính có trong nội dung thi ĐH


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: havang1895 trong 10:27:39 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!

Câu 1: Mạch RLC mắc vào máy phát điện xoay chiếu. Khi tốc độ quay của roto là n (vòng/phút) thì công suất là P hệ số công suất cos(phi) =căn2/2. Khi tốc độ quay của roto là 2n (vòng/phút) thì công suất là 4P. hỏi Khi tốc độ quay của roto là n.căn2 (vòng/phút) thì công suất bằng bao nhiêu?


cos(phi) =căn2/2 --> R = ZLC
n tăng 2 --> U tăng 2, P tăng 4 --> I tăng 2 --> Z không đổi --> ZLC có độ lớn không đổi.
n tăng 2 --> ZL tăng 2, ZC giảm 2 mà ZLC không đổi nên lúc đầu ZC = 2ZL
Khi n tăng căn 2 --> ZL tăng căn 2, ZC giảm căn 2 --> cộng hưởng, Z giảm căn 2 : Z = R, U tăng căn 2 --> I tăng 2 --> P tăng 4. P' = 4P

Đề nâng cấp: Khi cho n tăng gấp đôi hay n tăng căn 2 thì công suất của mạch có giá trị như nhau. Tính công suất đó. Đáp án 4P :)Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: shawnita112 trong 10:35:36 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!


Câu 2: Hai nguồn kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2=9 lamđa,  phát ra dao động u=cos([tex]\omega[/tex]t). Trên đoạn S1S2 số điểm biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là (không kể hai nguồn)
Số cực đại: 9.2 + 1 = 19, trừ hai nguồn còn lại 17.
Trung trực cùng pha với nguồn, vân tiếp theo ngược pha... --> số điểm ngược pha là 8

Phần lăng kính có trong nội dung thi ĐH

bạn ơi mình thắc mắc chỗ trung trực cùng pha với nguồn? Trung trực chỉ của hai nguồn cùng pha chỉ dao động biên độ cực đại thôi chứ?


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: havang1895 trong 11:16:40 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!


Câu 2: Hai nguồn kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2=9 lamđa,  phát ra dao động u=cos([tex]\omega[/tex]t). Trên đoạn S1S2 số điểm biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là (không kể hai nguồn)
Số cực đại: 9.2 + 1 = 19, trừ hai nguồn còn lại 17.
Trung trực cùng pha với nguồn, vân tiếp theo ngược pha... --> số điểm ngược pha là 8

Phần lăng kính có trong nội dung thi ĐH

bạn ơi mình thắc mắc chỗ trung trực cùng pha với nguồn? Trung trực chỉ của hai nguồn cùng pha chỉ dao động biên độ cực đại thôi chứ?

ơ ơ tớ nhầm. Trung trực ngược pha với nguồn chơ: pi.(d2+d1)/lamda = 9.pi. Số cực đại ngược pha với nguồn là 9 nhé, không kể nguồn


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: havang1895 trong 11:28:19 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!


Câu 2: Hai nguồn kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2=9 lamđa,  phát ra dao động u=cos([tex]\omega[/tex]t). Trên đoạn S1S2 số điểm biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là (không kể hai nguồn)
Số cực đại: 9.2 + 1 = 19, trừ hai nguồn còn lại 17.
Trung trực cùng pha với nguồn, vân tiếp theo ngược pha... --> số điểm ngược pha là 8

Phần lăng kính có trong nội dung thi ĐH

bạn ơi mình thắc mắc chỗ trung trực cùng pha với nguồn? Trung trực chỉ của hai nguồn cùng pha chỉ dao động biên độ cực đại thôi chứ?

Khi xét đến độ lệch pha, cậu cần quan tâm đến phần cos trong biên độ ấy, khi tính biên độ thì chỉ cần lấy trị tuyệt đối của cos là được nhưng khi tính độ lệch pha thì chú ý chỗ này. Nếu cos mang dấu dương ( cos(pi.(d2-d1)/lamda) = 1)thì cùng pha, nếu cos mang dấu âm là ngược pha( cos(pi.(d2-d1)/lamda) = -1)


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: shawnita112 trong 11:38:30 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
ak hiểu rồi, mình chỉ nghĩ đến cos ở sau thôi, thank u nhá


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài khó cần giải đáp?
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 08:57:13 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình mấy câu này với, thanks nhiều!

Câu 2: Hai nguồn kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2=9 lamđa,  phát ra dao động u=cos([tex]\omega[/tex]t). Trên đoạn S1S2 số điểm biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn là (không kể hai nguồn)

Ak tiện thể cho mình hỏi phần lăng kính góc tới góc khúc xạ có trong nội dung thi đại học không?

Số dao đông cực đại là 9*2+1=19 trừ 2 nguồn là 17
Điểm giữa dao động ngược pha với nguồn do 2pi(d1+d2)/lamda=9pi
Số điểm dao động cùng pha với nguồn là 8 ngược pha 9