Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 12:57:15 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8942Tiêu đề: 1 CÂU ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 12:57:15 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình câu này vs


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:07:43 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
giúp tớ thêm câu này nữa nhé ^^


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ÁNH SÁNG
Gửi bởi: black_snow trong 01:12:38 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình câu này vs
ta có công thức liên hệ giữa chiết suất, độ từ thẩm và hằng số điện môi như sau
[tex] n = \sqrt{\mu .e} [/tex]
 từ đó thay vào ta có [tex]\lambda ' = \lambda /n = \frac{c}{f.n}[/tex]  = câu C ^^


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ÁNH SÁNG
Gửi bởi: nhung pham trong 01:18:01 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
giúp tớ thêm câu này nữa nhé ^^
A = [tex]\frac{lmax - l min}{2}[/tex] = 6
đi từ vị trí 64 về 61 nghĩa là từ biên về vị trí A/2 => t = T/6 => T = 1,8
đi từ 55 đến 58 là từ A/2 về vtcb => t = T/12 = 0,15


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ÁNH SÁNG
Gửi bởi: kydhhd trong 01:18:55 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
giúp tớ thêm câu này nữa nhé ^^
biên độ của con lắc A=(64-52)/2=6cm
con lắc ở VTCB thì chiều dài của lò xo là 52+6=58cm
thời gian con lác giảm chiều dài từ 64 đến 6( tức là đi từ biên dương đến li đô 3cm)
góc quay được là pi/3 ===>[tex]\psi =\frac{\Pi }{3.0,3}=\frac{\Pi }{0,9}[/tex](omega)
thòi gian con lác tư 55 đến 58cm(từ li độ -3cm đến x=0) góc quay được pi/6
t=pi/6:pi/0,9=0,15s


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ÁNH SÁNG
Gửi bởi: black_snow trong 01:19:53 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
giúp tớ thêm câu này nữa nhé ^^
biên độ của con lắc A=(64-52)/2=6cm
con lắc ở VTCB thì chiều dài của lò xo là 52+6=58cm
thời gian con lác giảm chiều dài từ 64 đến 6( tức là đi từ biên dương đến li đô 3cm)
góc quay được là pi/3 ===>[tex]\psi =\frac{\Pi }{3.0,3}=\frac{\Pi }{0,9}[/tex]
thòi gian con lác tư 55 đến 58cm(từ li độ -3cm đến x=0) góc quay được pi/6
t=pi/6:pi/0,9=0,15s
tớ ko nghĩ là cần tính tới góc quét ^^
 
giúp tớ thêm câu này nữa nhé ^^
cậu vẽ cái trục như sau!
-6 ----(-3)-----0------3--------6
-52-----55----58-----61-------64

 đây chính là hệ trục tương ứng
 vật từ vị trí 64 --> 61 chính là 6 --> 3 vậy T/6 = 0,3 ---> T = 1,8
 vật từ 55 -> 58 ( ngắn nhất nên đi về VTCB) tương ứng với từ -3 --> 0 hết T/12 = 0,15s