Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 12:22:46 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8941Tiêu đề: Bài tập ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 12:22:46 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp đỡ. Em (mình)  :D  Xin cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:56:58 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp đỡ. Em (mình)  :D  Xin cảm ơn !
số vân sáng của lam đa 1 giữa 2 vân đó là 3
tính số vân sáng của lam đa 2
[tex]3.4\leq k.4\leq 3.8\Rightarrow 3\leq k\leq 6[/tex]
không tiinh 2 vân trung ở 2 đầu thì có 2 vân sang lam đa 2
ta kiểm tra trong khoang này không có 2 vân trùng(4k=3n)
nên tổng công có 3+2=5 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 07:36:12 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mình vẫn chưa hiểu lắm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:19:28 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp đỡ. Em (mình)  :D  Xin cảm ơn !
Thế này nhé! Vị trí vân sáng bậc 4 và bậc 8 của bức xạ 1 là:[tex]x_{4}=4\frac{\lambda _{1}D}{a}; x_{8}=8\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]
Tính số vân sáng của bức xạ 2 trong khoảng trên có thể làm như sau:[tex]x_{4}\leq k\frac{\lambda _{2}D}{a}\leq x_{8}\Leftrightarrow 4.3\leq k.4\leq 8.3\Rightarrow k=4,5[/tex]
Nếu không tính 2 vân ở đầu. Sau đó tính xem vân trùng có nằm trong khoảng đó không.[tex]k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{4}{3}=\frac{8}{6}[/tex]
Như vậy các vân trùng cũng trùng nhau ở 2 đầu. Vậy chỉ tính ở giữa thì có 2 vân của bức xạ 2 là 5,6. Có 3 vân của bức xạ 1 là 5,6,7 cộng lại là 5.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 10:28:38 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn Daivodanhhiepsi_4mat nha. Mình (em) hiểu rồi