Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: qoqqoo trong 11:43:53 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8940Tiêu đề: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: qoqqoo trong 11:43:53 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W. D. 300căn 3 W.

Câu 33: Một nguồn âm là nguồn điểm, đặt tại O, phát âm đẳng hướng trong môi trường không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm M mức cường độ âm là L1 = 50 dB. Tại điểm N nằm trên đường thẳng OM và ở xa nguồn âm hơn so với M một khoảng là 40 m có mức cường độ âm là L2 = 36,02 dB. Cho mức cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2. Công suất của nguồn âm là
A. 2,513 mW.   B. 0,2513 mW.   c.0,1256mW   D. 1,256 mW.

Câu 35: Đoạn mạch AB gồm một động cơ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu động cơ có giá trị hiệu dụng bằng U và sớm pha so với dòng điện là pi/12  . Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng bằng 2U và sớm pha so với dòng điện là pi/12  . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB của mạng điện là
A. Ucawn7 .   B.  .   C.  .   D.  .

Câu 48: Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.1026 W. Cho c = 3.108 m/s. Trong một giờ khối lượng Mặt Trời giảm mất
A. 3,12.1013 kg.   B. 0,78.1013 kg.   C. 4,68.1021 kg.   D. 1,56.1013 kg.Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: missyou266 trong 11:53:27 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 48: Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.10^26 W. Cho c = 3.10^8 m/s. Trong một giờ khối lượng Mặt Trời giảm mất
A. 3,12.1013 kg.   B. 0,78.1013 kg.   C. 4,68.1021 kg.   D. 1,56.10^13 kg.
   áp dụng công thức : Pt=(dalta m).c^2 =1,56.10^13 kg.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: missyou266 trong 12:05:42 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 33: Một nguồn âm là nguồn điểm, đặt tại O, phát âm đẳng hướng trong môi trường không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm M mức cường độ âm là L1 = 50 dB. Tại điểm N nằm trên đường thẳng OM và ở xa nguồn âm hơn so với M một khoảng là 40 m có mức cường độ âm là L2 = 36,02 dB. Cho mức cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2. Công suất của nguồn âm là
A. 2,513 mW.   B. 0,2513 mW.   c.0,1256mW   D. 1,256 mW.
câu này trước hết ta tính :
I1=10^-7 (dB) va I2=4.10^-9 (dB)
ta có : (I1/I2)=9(OM+40)/OM)^2
  ===> OM= 10 (m)
ap dụng công thức : P =4pi.I1(OM)^2.=0,1256 mW


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: missyou266 trong 01:57:23 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
câu này trước hết ta tính :
I1=10^-7 (dB) va I2=4.10^-9 (dB)
ta có : (I1/I2)=((OM+40)/OM)^2
  ===> OM= 10 (m)
ap dụng công thức : P =4pi.I1(OM)^2.=0,1256 mW


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:17:01 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W. D. 300căn 3 W.


Phương pháp làm :

+ Tổng trở cuộn dây : Zd = U/I1

+ Do điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X nên : [tex]U_{X} = \sqrt{U^{2} - U_{d}^{2}} = \sqrt{U^{2} - (I_{2}Z_{d})^{2}} = U\sqrt{1-\left( \frac{I_{2}}{I_{1}\right)^{2}}} = 200V[/tex]

và uX chậm pha hơn i2 pi/6

Công suất cần tìm : [tex]P_{X} = U_{X}I_{2}cos\frac{\pi }{6}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: qoqqoo trong 05:43:54 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Còn câu 35 bạn nào giải giúp mình với!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử với!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:36:36 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Câu 35: Đoạn mạch AB gồm một động cơ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Khi đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp hai đầu động cơ có giá trị hiệu dụng bằng U và sớm pha so với dòng điện là pi/12  . Điện áp hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng bằng 2U và sớm pha so với dòng điện là pi/12  . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB của mạng điện là
A. Ucawn7 .   B.  .   C.  .   D.  .

điện áp 2 đầu động cơ và 2 đầu cuộn dây đều lệch pha so với dòng điện [tex]\frac{\pi }{12}[/tex] => chúng đồng pha  => [tex]U_A_B=U_d_c+U_d=3U[/tex]

không lẽ đơn giản vậy 8-x