Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 11:00:10 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8938Tiêu đề: Bài tập dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: whitesnow trong 11:00:10 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và cac bạn giúp:


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:21:35 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và cac bạn giúp:
Ta có W=1/2LI2o     Cbộ=C/2
Ta có WL=3Wc suy ra Wc=W/4 suy ra 1/2*q2/(C/2)=W/4 suy ra 1/2*q2/C=W/8
                      suy ra Wl=3/4W
Khi một tụ bị nối tăt thi Cbộ=C
Suy ra 1/2LIo'2=3/4W+1/2q2/C=0.875W=1/2*1.25*LIo2
Suy ra Io'=0,94Io


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:25:39 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và cac bạn giúp:
tại thời điểm năng lượng từ băng 3 lân năng lượng điện ta co
[tex]1/2LI^{2}_{0}=Wl+1/6Wl+1/6Wl\Rightarrow W=\frac{4}{3}Wl[/tex]
nếu 1 tụ bị dânhs thủng thì năng lượng của mạch là:[tex]1/2LI^{2}=Wl+1/6Wl=7/6Wl\Rightarrow 1/2LI^{2}=\frac{3}{4}L.I^{2}_{0}.\frac{7}{6}\Rightarrow \Rightarrow I=0,94I_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:29:13 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và cac bạn giúp:
Ta có W=1/2LI2o     Cbộ=C/2
Ta có WL=3Wc suy ra Wc=W/4 suy ra 1/2*q2/(C/2)=W/4 suy ra 1/2*q2/C=W/8
                      suy ra Wl=3/4W
Khi một tụ bị nối tăt thi Cbộ=C
Suy ra 1/2LIo'2=3/4W+1/2q2/C=0.875W=1/2*1.25*LIo2
Suy ra Io'=0,94Io
Chỗ 1.25 sửa thành 0.875 đánh nhầm hehe


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: whitesnow trong 11:51:24 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn mọi người