Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thienhavosodoi trong 10:41:31 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8937Tiêu đề: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:41:31 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Cho K=100,m, m=100g.muy=0.2.kéo vật lệch khỏi vtcb 3cm.Tìm tốc độ trung bình từ lúc thả vật đến lúc lò xo không biến dạng lần 1


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:54:53 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Các phương án:
A.2,5
B.53,6
C.57,5
D.2,7


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: kydhhd trong 10:58:29 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Cho K=100,m, m=100g.muy=0.2.kéo vật lệch khỏi vtcb 3cm.Tìm tốc độ trung bình từ lúc thả vật đến lúc lò xo không biến dạng lần 1
VTCB mới của vật là:
[tex]x=\frac{\mu mg}{K}=0,2cm[/tex]
Biên độ dao động mới là 3-0,2=2,8cm. vật dao động diệu hoa qua VTCB mới này
bạn tính thời gian vật đi từ biên dương sang li độ -0,2cm và lay 0,03/thời gian đó là được thôi


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:01:12 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
theo cách tính này thì ra 57,3 không giống đáp án nào


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: nhung pham trong 11:14:22 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Cho K=100,m, m=100g.muy=0.2.kéo vật lệch khỏi vtcb 3cm.Tìm tốc độ trung bình từ lúc thả vật đến lúc lò xo không biến dạng lần 1
VTCB mới của vật là:
[tex]x=\frac{\mu mg}{K}=0,2mm[/tex]
Biên độ dao động mới là 3-0,02=2,98cm. vật dao động diệu hoa qua VTCB mới này
bạn tính thời gian vật đi từ biên dương sàn li độ -0,02cm và lay 3/thời gian đó là được thôi
thầy ơi thầy giải tiếp được không ạ ,e tính mãi không ra :((


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:22:23 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
DaiVoDanh được làm thầy sướng nhé :D


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: nhung pham trong 11:31:26 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
DaiVoDanh được làm thầy sướng nhé :D
OMG ,đi xem các topic khác thấy daivodanh gọi mấy thầy khác là thầy  :.))


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: kydhhd trong 11:39:47 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
DaiVoDanh được làm thầy sướng nhé :D
OMG ,đi xem các topic khác thấy daivodanh gọi mấy thầy khác là thầy  :.))
gọi mình là bạn thôi nhé  =)) mình giải tiếp câu trên nhé
[tex]\omega =\frac{K}{m}=\sqrt{1000}[/tex]
góc quay của vât khi từ VTB đên x=-0.2cm là
[tex]\varphi =90+4,4=94,4[/tex](bạn vẽ hình ra nhé)
thời gian vật quay góc đó là: t=phi/omega=(94,4.3,14)/(180.10.3,14)=0,0524s
vận tốc là 0,03/0,0524=0,572s


Tiêu đề: Trả lời: Giải hộ em bài dao động tắt dần
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:44:17 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
DaiVoDanh được làm thầy sướng nhé :D
OMG ,đi xem các topic khác thấy daivodanh gọi mấy thầy khác là thầy  :.))
gọi mình là bạn thôi nhé  =)) mình giải tiếp câu trên nhé
[tex]\omega =\frac{K}{m}=\sqrt{1000}[/tex]
góc quay của vât khi từ VTB đên x=-0.02cm là
[tex]\varphi =90+0,39=90,4[/tex](bạn vẽ hình ra nhé)
thời gian vật quay góc đó là: t=phi/omega=(90,4.3,14)/(180.100.3,14)=0,00502s
vận tốc là 0,03/0,00502=59,7 không thấy đáp án
Ra X=0,2 cm bạn ơi