Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 10:26:18 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8936Tiêu đề: giúp mình câu này với
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:26:18 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Cho các mức năng lượng của electron trong nguyên tử Hidro: E1=-13,6 eV. E2=-3,04 eV, E3=-1,51 eV, E4=-0.85 eV... Có 1 khối khí hidro ở trạng thái cơ bản. Kích thích bằng ánh sáng, các photon có năng lượng nào dưới đây không bị khối khí hấp thụ:

A.12,4 eV   B.12,3   C.12,1   D.12,2

tks mọi ng`!!