Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ntth.art182 trong 08:24:48 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8931Tiêu đề: giúp mình một số câu thi thử
Gửi bởi: ntth.art182 trong 08:24:48 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
1. Một đám hơi hydro đang ở áp suất thấp thì đc kích thích bằng cách chiếu vào đám hơi đó chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 200 nm. Biết toàn bộ đám hơi sau khi kích thích chỉ phát ra 3 bức xạ tương ứng với bước sóng [tex]\lambda_{1} < \lambda_{2} = 300nm < \lambda_{3}[/tex]. Giá trị [tex]\lambda_{3}[/tex] bằng
A. 600nm
B. 500 nm
C. 450 nm
D. 400 nm
2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động là 20 mJ và lực đàn hồi cực đại là 2N. I là điểm cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn là 1N là 0,1s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi đc trong 0,2s là
A. 2cm
B. [tex]2 - \sqrt{3}[/tex] cm
C. [tex]2\sqrt{3}[/tex] cm
D. 1cm


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình một số câu thi thử
Gửi bởi: traugia trong 08:59:00 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
 Câu 2: Đã có bài tương tự rồi
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8924.msg41565#msg41565

Câu 1: Đọc xong không hiểu ý tưởng của người ra đề là gì nữa luôn
Chán ghê!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình một số câu thi thử
Gửi bởi: traugia trong 09:14:57 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
 Uých hiểu câu 1 rồi !
 Thế này nhá !
 Khi đám khí Hiđrô ở áp suất thấp khi hấp thụ các photon của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 200nm mà sau đó nó chỉ có thể phát ra 3 loại bức xạ nên chắc chắn năng lượng của photon mà các nguyên tử Hiđrô hấp thụ chỉ đủ để các nguyên tử chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái dừng thứ 3 ( trạng thái M) vì vậy 3 bức xạ đó phải là  :
                 [tex]\lambda _{1} = 200 nm[/tex] ứng với quá trình chuyển mức năng lượng từ M -> K
                 [tex]\lambda _{2} = 300 nm[/tex] ứng với quá trình chuyển mức năng lượng từ L -> K
                  [tex]\lambda _{3} [/tex]  ứng với quá trình chuyển mức năng lượng từ M -> L

     Vậy ta có : [tex]\frac{1}{\lambda _{3}} = \frac{1}{\lambda _{1}} - \frac{1}{\lambda _{2}}[/tex]
     Suy ra: [tex]\lambda _{3} = 600 (nm)[/tex]

                           


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình một số câu thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:46:40 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
1. Một đám hơi hydro đang ở áp suất thấp thì đc kích thích bằng cách chiếu vào đám hơi đó chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 200 nm. Biết toàn bộ đám hơi sau khi kích thích chỉ phát ra 3 bức xạ tương ứng với bước sóng [tex]\lambda_{1} < \lambda_{2} = 300nm < \lambda_{3}[/tex]. Giá trị [tex]\lambda_{3}[/tex] bằng
A. 600nm
B. 500 nm
C. 450 nm
D. 400 nm
dữ liệu cho kỳ thế đám hơi kích thích chỉ phát ra 3 bức xạ như vậy nó phải nhảy lên mức 3 rồi quay về thế nhưng với [tex]\lambda=200nm[/tex] thì làm sao nhảy lên đó được


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình một số câu thi thử
Gửi bởi: traugia trong 09:49:42 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
 Em nghĩ là nó không thèm quan tâm đến cái công thức
                   En = [tex]\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] đâu thầy ạ!
 Đề kiểu này là cưỡng ép con người ta đấy thầy nhỉ  >:D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình một số câu thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:53:24 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Em nghĩ là nó không thèm quan tâm đến cái công thức
                   En = [tex]\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex] đâu thầy ạ!
 Đề kiểu này là cưỡng ép con người ta đấy thầy nhỉ  >:D

làm sao không quan tâm khi dữ kiện xa rời thực tế và lý thuyết quá cũng giống như ta tự cho bán kính bo r0=4,3.10^{-10} được? đây là 1 câu trong đề thi chuyên Lương Văn Tụy nè em xem tham khảo?
Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ  = 0,1027 (μm) qua khí Hyđrô ở nhiệt độ và áp
suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc  có bước sóng λ1 <λ2 <λ3, biết λ3=0,6563 (μm),
ứng với bức xạ đỏ. Năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức E=-13,6/n^2(n=1,2,..). Gia trị
của bước sóng λ2 bằng
A. Không tính được
B. [tex]\lambda=0,1876\mu.m[/tex]
C. [tex]\lambda=0,1116 \mu.m[/tex]
D. [tex]\lambda=0,1216 \mu.m[/tex]