Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: msterdang trong 08:19:39 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8930Tiêu đề: 1 bài dao động cần giúp
Gửi bởi: msterdang trong 08:19:39 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
một vật DĐĐH x=2cos(10t-pi/6)cm.nếu tại thời điểm  t1 vật có vận tốc dương &gia tốc  1m/s2 thì khi t2=t1+pi/20 vật có gia tốc?
em giải gia tốc có độ lớn = căn 3 mà không biết dấu + hay -nữa.Mong thầy giúp cho.Thanks! [-O<


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:50:22 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
một vật DĐĐH x=2cos(10t-pi/6)cm.nếu tại thời điểm  t1 vật có vận tốc dương &gia tốc  1m/s2 thì khi t2=t1+pi/20 vật có gia tốc?
em giải gia tốc có độ lớn = căn 3 mà không biết dấu + hay -nữa.Mong thầy giúp cho.Thanks! [-O<

[tex]T=\frac{2\pi }{\omega }=\frac{\pi }{5}s[/tex]


[tex]a=-\omega ^2x=>x=-1cm[/tex]

vậy vào thời điểm t1 vận có li độ -1cm và đang đi về VTCB

sau t1 [tex]\frac{\pi }{20}s=\frac{T}{4}[/tex]. vậy vật sẽ đi từ vị trí -1cm đến vị trí [tex]x'=\frac{2\sqrt{3}}{2}cm[/tex] (T/4 = T/12 + T/6)

lúc này [tex]a'=-10^2.\sqrt{3}cm/s=-\sqrt{3}m/s[/tex] ; gia tốc luôn hướng về VTCB và trái dấu li độ.
Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:56:01 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
một vật DĐĐH x=2cos(10t-pi/6)cm.nếu tại thời điểm  t1 vật có vận tốc dương &gia tốc  1m/s2 thì khi t2=t1+pi/20 vật có gia tốc?
em giải gia tốc có độ lớn = căn 3 mà không biết dấu + hay -nữa.Mong thầy giúp cho.Thanks! [-O<

[tex]a=1m/s^2 ==> x1=-\frac{a}{\omega^2}=-1/100=-0,01m=-1cm.[/tex]
[tex]\Delta t=\pi/20(s) ==> \Delta \varphi = (\pi/20)*\omega=\pi/2[/tex]
[tex]==> x2=2\sqrt{3}/2 ==> a=-\omega^2.x2 = -100\sqrt{3}(cm/s^2)=-\sqrt{3}(m/s^2)[/tex]