Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hoang_Huyen trong 02:35:04 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8919Tiêu đề: Nhờ các thầy giúp em bài công suất máy phát điện hạt nhân
Gửi bởi: Hoang_Huyen trong 02:35:04 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Một máy phát điện nguyên tử có công suất phát điện [tex]P=200MW[/tex]hiệu suất [tex]20%[/tex] Nhiên liệu Urani đã làm giàu(hàm lượng Urani là [tex]25%[/tex] theo khối lượng)Nếu trọng một năm(365 ngày) mày hoạt động liên tục thì lượng nhiên liệu uảni đã làm giàu là bao nhiêu?Cho biết nặng lượng trụng bình do một hạt Urani toả ra là 200MeV
[tex]A \approx 3,14 [/tex]tấn

[tex]B \approx 2,1 [/tex]tấn

[tex]C \approx 1,54 [/tex]tấn

[tex]D\approx 1,9 [/tex]tấn


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ các thầy giúp em bài công suất máy phát điện hạt nhân
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:44:52 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Một máy phát điện nguyên tử có công suất phát điện [tex]P=200MW[/tex]hiệu suất [tex]20%[/tex] Nhiên liệu Urani đã làm giàu(hàm lượng Urani là [tex]25%[/tex] theo khối lượng)Nếu trọng một năm(365 ngày) mày hoạt động liên tục thì lượng nhiên liệu uảni đã làm giàu là bao nhiêu?Cho biết nặng lượng trụng bình do một hạt Urani toả ra là 200MeV
[tex]A \approx 3,14 [/tex]tấn

[tex]B \approx 2,1 [/tex]tấn

[tex]C \approx 1,54 [/tex]tấn

[tex]D\approx 1,9 [/tex]tấn
Trước tiên ta tính công suất mà nhiên liệu cung cấp cho nhà máy:[tex]H=\frac{P}{P_{n}}\Rightarrow P_{n}=\frac{P}{H}=\frac{200}{0,2}=1000MW[/tex]
Năng lượng mà nhiên liệu cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là:[tex]E=P_{n}.t=1000.10^{6}.265.86400=3,1536.10^{16}J=1,971.10^{29}MeV[/tex]
Số hạt U nguyên chất sử dụng trong 1 năm là:[tex]N=\frac{E}{200}=9,855.10^{26}[/tex]hạt
Khối lượng nhiên liệu U làm giàu là:[tex]m=\frac{m_{U}}{0,25}=\frac{N.A}{N_{A}.0,25}=\frac{9,855.10^{26}.235}{6,02.10^{23}.0,25}\approx 1,54[/tex]tấn