Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 11:10:22 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8907Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: why_metb trong 11:10:22 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2khe a=2mm và D=2m.Chiếu sáng 2khe bằng ánh sáng trắng(380nm<=lamđa<=760nm)quan sát điểm M trên màn, cách vân sáng trung tâm 3,3mm.Tại M bức xạ cho vân tối  có bước sóng ngắn nhất bằng?
  -Bài này em tính ra 440nm nhưng đáp án lại là 490nm?
Câu 2:Đoạn mạch AB gồm điện trở R,cuộn dây có độ tự cảm L,tu điện C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên.gọi M là điểm nối giữa cuộn day và tụ điện.Vôn kế có điện trở vô cùng lớn mắc giữa A và M.điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB là UAB=[tex]\inline 100\sqrt 2 \cos wt[/tex] (V).biết 2LC[tex]\inline {{\rm{w}}^2}[/tex]=1.Số chỉ của vôn kế ?
Câu 3:Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM có R= 30 ôm;đoạn MB gồm điện trở thuần r= 10 ôm và ZL=30 ôm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được.Đặt vào AB điện áp xoay chiều UAB=[tex]\inline 100\sqrt 2 \sin (100\pi t)[/tex].Thay đổi C thì thấy khi C=Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu.Hỏi ZCm=? và UMB=?
-Mong mọi người giúp em với!
Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:25:11 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 2:Đoạn mạch AB gồm điện trở R,cuộn dây có độ tự cảm L,tu điện C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên.gọi M là điểm nối giữa cuộn day và tụ điện.Vôn kế có điện trở vô cùng lớn mắc giữa A và M.điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB là UAB=[tex]\inline 100\sqrt 2 \cos wt[/tex] (V).biết 2LC[tex]\inline {{\rm{w}}^2}[/tex]=1.Số chỉ của vôn kế ?


[tex]2LC\omega ^2=1=>2Z_L=Z_C => Z = \sqrt{R^2+Z_L^2}=Z_A_M[/tex]

[tex]=> U_A_M=U=100V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:29:12 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2khe a=2mm và D=2m.Chiếu sáng 2khe bằng ánh sáng trắng(380nm<=lamđa<=760nm)quan sát điểm M trên màn, cách vân sáng trung tâm 3,3mm.Tại M bức xạ cho vân tối  có bước sóng ngắn nhất bằng?
  -Bài này em tính ra 440nm nhưng đáp án lại là 490nm?
3,3 . 10^-3 = (k+ 1/2) lamđa. D : a
do đó 3,3. 10^-6 = (k+1/2)lamđa
Thay vào ta tìm được khoảng giá trị của k nên để lamđa nhỏ nhất thì k+1/2 lớn nhất nên k+1/2 = 8,5
do đó lamđa = 388 nm


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử nhờ mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:18:55 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM có R= 30 ôm;đoạn MB gồm điện trở thuần r= 10 ôm và ZL=30 ôm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được.Đặt vào AB điện áp xoay chiều UAB=[tex]\inline 100\sqrt 2 \sin (100\pi t)[/tex].Thay đổi C thì thấy khi C=Cm thì điện áp hiệu dụng UMB đạt cực tiểu.Hỏi ZCm=? và UMB=?

[tex]U_M_B=IZ_M_B=\frac{U}{\sqrt{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2}}\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex]

chia tử và mẫu cho [tex]\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C)^2}[/tex] => [tex]U_M_B=\frac{U}{\sqrt{1+\frac{R^2+2Rr}{r^2+(Z_L-Z_C)^2}}}[/tex]

để [tex]U_M_B_m_i_n[/tex] thì mẫu số max <=> [tex]Z_L=Z_C=30\Omega[/tex]

thay U và các giá trị điện trở vào ta được: [tex]U_M_B_m_i_n=25V[/tex]