Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hieumessi262 trong 10:34:14 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8905Tiêu đề: Bài dao động cơ cần giải đáp!!!
Gửi bởi: hieumessi262 trong 10:34:14 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A.Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định một điểm trên lò xo cách vật nặng một khoảng 2/3 chiều dài của lò xo.Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng:
A. A[tex]\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}[/tex]
B. A[tex]\sqrt{3}[/tex]
C. A[tex]\sqrt{2}[/tex]
D. [tex]\frac{A}{2}[/tex]
 [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ cần giải đáp!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:41:48 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A.Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định một điểm trên lò xo cách vật nặng một khoảng 2/3 chiều dài của lò xo.Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng:
A. A[tex]\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}[/tex]
B. A[tex]\sqrt{3}[/tex]
C. A[tex]\sqrt{2}[/tex]
D. [tex]\frac{A}{2}[/tex]
 [-O<
Các loại bài này em chỉ cần sử dụng kết quả sau :

Từ một lò xo có độ cứng k và chiều dài l ta cắt ra một lò xo có chiều dài l' thì độ cứng của lò xo mới là :

[tex]k' = k \frac{l}{l'}[/tex]

Khi giữ điểm trên lò xo coi như ta chỉ sử dụng lò xo mới có chiều dài [tex]l' = \frac{2}{3}l[/tex]

Cơ năng của hệ không đổi khi giữ cố định điểm đang xét. Vậy ta có : [tex]\frac{1}{2}k'A'^{2} = \frac{1}{2}k A^{2} \Rightarrow A[/tex]