Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 10:31:05 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8904Tiêu đề: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 10:31:05 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
câu 1:
một động cơ k đồng bộ 3 pah đấu hình sao vào mạng điện 3 pah có hiệu điện thế dây bằng 300V. động cơ có công suất bằng 6kW và hệ số công suất bằng 0,8. cường độ dòng điện qua động cơ là:
A:9,5A
B: 8,5A
C: 14,43A
D: 10,25A

câu 2:
đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex][tex]\cos \omega t[/tex] (V) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt (cuộn dây thuần cảm). khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong 2 trường này vuông pha nhau. hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:
A:[tex]\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]
B:[tex]\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]
C:[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
D:[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
caau3:
1 tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm.chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60*. chiets suất của nhựa vs ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45 ; nt=1,65. bề rộng dải quang phổ liện tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là
A:1,81cm
B: 2,81cm
C: 2,18cm
D:0,64cm

p/s: cảm ơn thầy cô và các bạn. ^-^Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: missyou266 trong 10:43:32 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
câu 1: ta có công thức : P= 3UpIp.cospi  ===> Ip=25/3 A
  ma đối hình sao ta có: Id=can3.Ip=14,43 A


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:46:00 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012


câu 2:
đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex][tex]\cos \omega t[/tex] (V) vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắc nt (cuộn dây thuần cảm). khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong 2 trường này vuông pha nhau. hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng:
A:[tex]\frac{1}{\sqrt{5}}[/tex]
B:[tex]\frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]
C:[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
D:[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]


Xem bài giải  tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8819.msg41110#msg41110)


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:16:50 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 3:
1 tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm.chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60*. chiets suất của nhựa vs ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45 ; nt=1,65. bề rộng dải quang phổ liện tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là
A:1,81cm
B: 2,81cm
C: 2,18cm
D:0,64cm

p/s: cảm ơn thầy cô và các bạn. ^-^


Bạn áp dụng công thức này: Bề rộng = e : 2. (tan rđ - tanrt)
trong đó: sin 60 = sin rđ. nđ = sin rt. nt
Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: why_metb trong 11:21:10 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 3:
1 tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm.chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60*. chiets suất của nhựa vs ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45 ; nt=1,65. bề rộng dải quang phổ liện tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là
A:1,81cm
B: 2,81cm
C: 2,18cm
D:0,64cm

p/s: cảm ơn thầy cô và các bạn. ^-^


Bạn áp dụng công thức này: Bề rộng = e : 2. (tan rđ - tanrt)
trong đó: sin 60 = sin rđ. nđ = sin rt. nt
Đáp án D

Cho mình hỏi sao lại là e:2 !mình nghĩ chỉ là e.(tan rđ - tanrt) thôi chứ?


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 02:42:03 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 3:
1 tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm.chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60*. chiets suất của nhựa vs ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45 ; nt=1,65. bề rộng dải quang phổ liện tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là
A:1,81cm
B: 2,81cm
C: 2,18cm
D:0,64cm

p/s: cảm ơn thầy cô và các bạn. ^-^


Bạn áp dụng công thức này: Bề rộng = e : 2. (tan rđ - tanrt)
trong đó: sin 60 = sin rđ. nđ = sin rt. nt
Đáp án D

Cho mình hỏi sao lại là e:2 !mình nghĩ chỉ là e.(tan rđ - tanrt) thôi chứ?
mình cũng nghĩ giống bạn? tại sao lại chia 2 nhỉ?ai giải thích giùm không?


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: thanhcoibg trong 03:12:37 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 3:
1 tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm.chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60*. chiets suất của nhựa vs ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45 ; nt=1,65. bề rộng dải quang phổ liện tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là
A:1,81cm
B: 2,81cm
C: 2,18cm
D:0,64cm

p/s: cảm ơn thầy cô và các bạn. ^-^


Bạn áp dụng công thức này: Bề rộng = e : 2. (tan rđ - tanrt)
trong đó: sin 60 = sin rđ. nđ = sin rt. nt
Đáp án D

Cho mình hỏi sao lại là e:2 !mình nghĩ chỉ là e.(tan rđ - tanrt) thôi chứ?
đúng rồi bạn chỉ la e.(tanrd-tanrt) thôi nếu nó phản xạ toàn phần thì chỉ cần x2 lên thôi


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu thi thử SP lần 7 cần giải đáp?
Gửi bởi: công hoàng trong 09:31:05 AM Ngày 14 Tháng Ba, 2015
Câu 3:
1 tấm nhựa trong suốt có bề dày e=10cm.chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60*. chiets suất của nhựa vs ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ=1,45 ; nt=1,65. bề rộng dải quang phổ liện tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là
A:1,81cm
B: 2,81cm
C: 2,18cm
D:0,64cm

p/s: cảm ơn thầy cô và các bạn. ^-^


Bạn áp dụng công thức này: Bề rộng = e : 2. (tan rđ - tanrt)
trong đó: sin 60 = sin rđ. nđ = sin rt. nt
Đáp án D

Cho mình hỏi sao lại là e:2 !mình nghĩ chỉ là e.(tan rđ - tanrt) thôi chứ?
đúng rồi bạn chỉ la e.(tanrd-tanrt) thôi nếu nó phản xạ toàn phần thì chỉ cần x2 lên thôi
phải là e.(tan rđ - tản rt).cos(i) chứ. Các bạn còn thiếu nhân vs cos(i) kìa