Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kakaplus2410 trong 09:24:08 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8903Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: kakaplus2410 trong 09:24:08 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp bài này:

Bài 1: Cho 3 linh kiện: điện trở thuần R=60[tex]\Omega[/tex], cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL,RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là i1=[tex]\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{12})(A), i2=\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{7\pi }{12})(A).[/tex]
Nếu đặt điện áp trên vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức:

 A. [tex]i = 2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{3})(A).[/tex]                B. i = 2cos([tex]100\pi t+\frac{\pi }{3})(A)[/tex]

 c. i = [tex]2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(A)[/tex]                 D. i = [tex]2cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(A)[/tex]
  Đ/a:
Bài 2: Đặt điện áp u= U[tex]\sqrt{2}[/tex]
cos[tex]\pi t(V)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt [tex]\omega[/tex]1= [tex]\frac{1}{2\sqrt{LC}}[/tex], để điện áp hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc [tex]\omega[/tex] bằng
A. [tex]\frac{\omega 1}{2}[/tex]                                        B. [tex]\frac{\omega 1}{2\sqrt{2}}[/tex]

C. [tex]2\omega 1[/tex]                                                     D. [tex]\omega 1\sqrt{2}[/tex]

 Đ/a: D
Bài3: Trong hộp đen có hai trong 3 linh kiện sau đây ghép nối tiếp: cuộn cảm, điện trở thuần và tụ điện. Khi đạt vào mạch u= 100[tex]\sqrt{2}cos50\sqrt{2}\pi t (v) thì  i=\sqrt{2}cos\sqrt{2}\pi t (A). Khi giữ nguyên U, tăng \omega[/tex] lên [tex]\sqrt{2}[/tex] lần thì mạch có hệ số công suất là [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}[/tex]. Hỏi nếu từ giá trị ban đầu của [tex]\omega[/tex], giảm [tex]\omega[/tex] đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu?

A.[tex]\frac{1}{2}[/tex]                                              B.[tex]\frac{\sqrt{22}}{2}[/tex]
C.[tex]\frac{1}{22}[/tex]                                            D.[tex]\frac{2}{\sqrt{22}}[/tex]
 Đ/a: D


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:38:12 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Chào bạn! Đọc sơ qua, có lẽ bạn đang ra đề bài để kiểm tra khả năng của mọi người đúng không?

Phiền bạn dành chút thời gian mà xem cái này:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7057.0)