Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linh1594 trong 10:54:25 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8897Tiêu đề: một số bài tập cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: linh1594 trong 10:54:25 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bài 1/người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy đến nơi tiêu thụ.khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%.để hiệu suât truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là ;
A/45kV             B/18kV           C/2kV                 D/54kV

Bài 2/trong TN giao thoa ánh sáng của I-âng khoảng cách 2 khe là a=1mm.vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự f=5cm đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L=45cm.Một người có mắt bình thường đặt mắt sát kính lúp và quan sát hệ vân qua kính trong thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 15'.bước sóng [tex]\lambda[/tex] là;
A/0,6         B/0,5              C/0,65          D/0,55         (đơn vị là [tex]\mu[/tex]m)

Bài 3/cho 2 nguồn sóng S1,S2 cùng pha,cách nhau 8cm.Về một phía của S1S2 lấy thêm 2 điểm S3 và S4 sao cho S3S4=4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.biết bước sóng [tex]\lambda[/tex]=1cm.Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất bằng bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dao động với biên độ cực đại.
A/3[tex]\sqrt{5}[/tex]       B/6[tex]\sqrt{2}[/tex]       C/2[tex]\sqrt{5}[/tex]            D/4[tex]\sqrt{5}[/tex]
 Mong thầy cô và các bạn gúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:02:14 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bài 1/người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy đến nơi tiêu thụ.khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%.để hiệu suât truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là ;
A/45kV             B/18kV           C/2kV                 D/54kV


h=73 thì hao phí điên năng là 27 phần trăm
h=97 thì hao phí điện năng là 3 phần trăm
[tex]27=\frac{P}{U1^{2}}R; 3=\frac{P}{U2^{2}}R\Rightarrow \frac{27}{3}=\frac{U2^{2}}{36}\Rightarrow U2=18kV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:15:14 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bài 2/trong TN giao thoa ánh sáng của I-âng khoảng cách 2 khe là a=1mm.vân giao thoa được nhìn qua một kính lúp có tiêu cự f=5cm đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng L=45cm.Một người có mắt bình thường đặt mắt sát kính lúp và quan sát hệ vân qua kính trong thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 15'.bước sóng [tex]\lambda[/tex] là;
A/0,6         B/0,5              C/0,65          D/0,55         (đơn vị là [tex]\mu[/tex]m)

để ngắm chừng ở trang thái không điề tiết thì vật phải đặt ở tiêu cự của kính lúp, tức là khoang vân nằm ở tiêu cự của kinh, nên khoảng cách từ màn tới 2 khe là 45+5=50cm
tính khoảng vân:[tex]i=5.tan15'=0,22mm[/tex]
[tex]i=\lambda \frac{D}{a}\Rightarrow \lambda =\frac{1.a}{D}=\frac{0,22.10^{-3}10^{-3}}{0,5}=0,44.10^{6}m[/tex]
không thấy đáp án


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 11:19:33 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Bài 3/cho 2 nguồn sóng S1,S2 cùng pha,cách nhau 8cm.Về một phía của S1S2 lấy thêm 2 điểm S3 và S4 sao cho S3S4=4cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4.biết bước sóng [tex]\lambda[/tex]=1cm.Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất bằng bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dao động với biên độ cực đại.
A/3[tex]\sqrt{5}[/tex]       B/6[tex]\sqrt{2}[/tex]       C/2[tex]\sqrt{5}[/tex]            D/4[tex]\sqrt{5}[/tex]
 Mong thầy cô và các bạn gúp đỡ
câu này xem ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33686#msg33686