Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: qoqqoo trong 08:26:23 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8889Tiêu đề: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: qoqqoo trong 08:26:23 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là
A. 700 nm.   B. 650 nm.   C. 670 nm.   D. 720 nm.

Câu 5: Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O sao cho  . Các phần tử môi trường tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại N có li độ bằng
A.(-căn 3/2A)  .   B.(-A ) .   C.  .   D.  .

: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số;  ;  . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3 (m/s). Biên độ A2 bằng
A. 7,2 cm.   B. 6,4 cm.   C. 3,2 cm.   D. 3,6 cm.

Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều   thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha   so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W.   D. 300 W.

Câu 12: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là 100 V và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1A. Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau   nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là
A. 40 Ω.B. 100 Ω.    C. 50 Ω.   D. 200 Ω.


Câu 31: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2 N/m và vật nhỏ khối lượng 40 g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng
A. 39,6 mJ.   B. 24,4 mJ.   C. 79,2 mJ.   D. 240 mJ.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:37:16 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4. Dạng này trên diễn đàn cũng hỏi nhiều lắm mà bạn chưa xem ạ
K1.lamda1=k2.lamda
dựa vào đáp án chọn lamda sao cho k nguyên thì lấy(thuộc khoảng bài yêu cầu)
câu 5.Cái chỗ sao cho... bạn cop nó mất kìa để thiếu mất rồi
cau tiếp theo này chắc cũng thiếu đề
 câu 10 thiếu đề luôn chỗ lệch pha i nếu bạn cop thì nó thường mất số liêu nên bạn nên xem lại sau khi pots nhéTiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:42:52 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 12 cũng thiếu đề độ lệch pha
 câu 31
tôc độ của vật giảm sau khi đạt cực đại bình thương thì nếu đạt cực dại thì thế năng bằng 0 nhưng do nó có ma sat nên cách vị trí cân bằng 1 khoảng x=[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex]=>độ giảm thế năng [tex]\Delta Wt=\frac{1}{2}.k\left(A^{2} -x^{2}\right)[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: qoqqoo trong 08:59:31 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là
A. 700 nm.   B. 650 nm.   C. 670 nm.   D. 720 nm.

Câu 5: Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O sao cho OM-ON=5lamda/3  . Các phần tử môi trường tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại N có li độ bằng
A.(-căn 3/2A)  .   B.(-A ) .   C.  .   D.  .

: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số; x1=4,8cos(10cawn2 t+pi/2) ;  . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3căn6 (m/s). Biên độ A2 bằng
A. 7,2 cm.   B. 6,4 cm.   C. 3,2 cm.   D. 3,6 cm.

Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W.   D. 300 W.

Câu 12: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là 100căn3 V và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1A. Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau pi/3   nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là
A. 40 Ω.B. 100 Ω.    C. 50 Ω.   D. 200 Ω.


Câu 31: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2 N/m và vật nhỏ khối lượng 40 g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng
A. 39,6 mJ.   B. 24,4 mJ.   C. 79,2 mJ.   D. 240 mJ.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: qoqqoo trong 09:11:24 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
cau4: Mình làm ra 700 mà. dáp án là 720nm
K1.560=8.(650-730)=>k1=10


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 09:25:21 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là
A. 700 nm.   B. 650 nm.   C. 670 nm.   D. 720 nm.

giữa 2 vân sáng gân nhau giống vân sáng trung tâm có 6 vân đỏ, tính cả vân trùng thì có 7 vân
vây ta có:[tex]7\lambda 2=K.560\Rightarrow \lambda 2=80K\Rightarrow 650\leq 80k\leq 730\Rightarrow 8,125\leq K\leq 9,125\Rightarrow k=9\Rightarrow \lambda 2=\frac{9.560}{7}=720[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: qoqqoo trong 09:32:31 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Nếu tính cả vân trung tâm thì k2=8 chứ nhỉ mong mọi người giải đáp


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 09:41:30 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W.   D. 300 W.

+ dòng điện chaamj pha hơn Url 1 góc là pi/3
[tex]\sqrt{R^{2}+Zl^{2}}=\frac{250}{5}=50\Omega[/tex]
+khi măc mạch với đoạn mạch X thì X vuông pha với Url tức là Ux chậm pha hơn i 1 góc là pi/6
tính hhieeuj điện thế 2 đâu X:[tex]Ux=\sqrt{U^{2}-(I.Zrl)^{2}}=\sqrt{250^{2}-(3.50)^{2}}=200V[/tex]
công suất của mạch Z là:[tex]P=Ux.I.Cos\frac{\Pi }{6}=200.3.\frac{\sqrt{3}}{2}=519W[/tex]
không có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:42:57 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là
A. 700 nm.   B. 650 nm.   C. 670 nm.   D. 720 nm.

tại VSTT O là sự trùng nhau  2VS của 2 đơn sắc.gần O nhất có 1 VS cùng màu O, rồi có vân cùng màu thứ 2, thứ 3,.....
giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ; nếu chọn 1 vân là VSTT O thì tại vân cùng màu O, vân sáng đỏ có bậc là 7 => do nhận định chủ quan của mình nên không có đáp án.

bài này tổng quát thì bậc VS đỏ tại vị trí trùng xa O hơn là số nguyên của 7 => là n.7, với n = 2,3,4...
và n=3 cho ra đáp án phù hợp => giữa VS thứ 2 cùng màu O và VS thứ 3 cùng màu O có 6VS đỏ

tại vị trí trùng xa O hơn vị trí còn lại thì bậc VS đỏ là 21 => [tex]21\lambda _2=k\lambda _1\Rightarrow \lambda _2=\frac{560k}{21}[/tex]

đưa vào đk của lamda2 ta chọn được k = 27 [tex]\Rightarrow \lambda _2=720nm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 09:51:59 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Câu 31: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2 N/m và vật nhỏ khối lượng 40 g. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, thế năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng bằng
A. 39,6 mJ.   B. 24,4 mJ.   C. 79,2 mJ.   D. 240 mJ.

Vị trí cân bằng mới của con lắc là: [tex]x=\frac{\mu mg}{K}=0,02m[/tex]
khi con lắc từ VTB về VTCB mới thì vận tốc bắt đầu giảm. vậy độ giảm thế năng của con lắc là:
[tex]E=\frac{1}{2}K.A^{2}-1/2Kx^{2}=0,5.2(0,2^{2}-0,02^{2})=39,6mJ[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: qoqqoo trong 10:30:20 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là
A. 700 nm.   B. 650 nm.   C. 670 nm.   D. 720 nm.

Câu 5: Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O sao cho OM-ON=5lamda/3  . Các phần tử môi trường tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại N có li độ bằng
A.(-căn 3/2A)  .   B.(-A ) .   C.  .   D.  .

: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số; x1=4,8cos(10cawn2 t+pi/2) ;  . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3căn6 (m/s). Biên độ A2 bằng
A. 7,2 cm.   B. 6,4 cm.   C. 3,2 cm.   D. 3,6 cm.

Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W.  D. 300căn 3 W.

Câu 12: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là 100căn3 V và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1A. Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau pi/3   nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là
A. 40 Ω.B. 100 Ω.    C. 50 Ω.   D. 200 Ω.

còn câu 5,6,10,12 giải tiếp đi nào! Cảm ơn các bạn


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:56:43 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W.  D. 300căn 3 W.


câu này giải pía trên rồi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:21:29 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: bức xạ λ1=560 nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 (λ2 nằm trong khoảng từ 650 nm đến 730 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ. Giá trị của λ2 là
A. 700 nm.   B. 650 nm.   C. 670 nm.   D. 720 nm.

tại VSTT O là sự trùng nhau  2VS của 2 đơn sắc.gần O nhất có 1 VS cùng màu O, rồi có vân cùng màu thứ 2, thứ 3,.....
giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ; nếu chọn 1 vân là VSTT O thì tại vân cùng màu O, vân sáng đỏ có bậc là 7 => do nhận định chủ quan của mình nên không có đáp án.

bài này tổng quát thì bậc VS đỏ tại vị trí trùng xa O hơn là số nguyên của 7 => là n.7, với n = 2,3,4...
và n=3 cho ra đáp án phù hợp => giữa VS thứ 2 cùng màu O và VS thứ 3 cùng màu O có 6VS đỏ

tại vị trí trùng xa O hơn vị trí còn lại thì bậc VS đỏ là 21 => [tex]21\lambda _2=k\lambda _1\Rightarrow \lambda _2=\frac{560k}{21}[/tex]

đưa vào đk của lamda2 ta chọn được k = 27 [tex]\Rightarrow \lambda _2=720nm[/tex]

tối qua mình nhằm rồi,giải ra [tex]8,125\leq k\leq 9,125[/tex] khi chọn 1 vân là VSTT, vân còn lại là gần VSTT nhất và cùng màu với nó. vậy mà mắt mũi thế nào chỉ chọn k = 7 => vô lý! thế rồi tự làm khó mình khi giải theo cách trên.vì rút gọn [tex]\lambda _2=\frac{27}{21}\lambda _1=\frac{9}{7}\lambda_1=720nm[/tex] :oTiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:59:37 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 5: Một sóng hình sin có biên độ A (coi như không đổi) truyền theo phương Ox từ nguồn O với chu kì T, có bước sóng λ. Gọi M và N là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O sao cho OM-ON=5lamda/3  . Các phần tử môi trường tại M và N đang dao động. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại M có li độ 0,5A và đang tăng. Tại thời điểm t, phần tử môi trường tại N có li độ bằng
A.(-căn 3/2A)  .   B.(-A ) .   C.  .   D.  .

[tex]OM-ON=\frac{5\lambda }{3}[/tex] => M xa nguồn hơn N, hay N nhanh pha hơn một góc

[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{10\pi }{3}=600^0 \Leftrightarrow \Delta \varphi =240^0[/tex]

dùng đường tròn là thấy ngay [tex]u_N=-A[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:08:17 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số; x1=4,8cos(10cawn2 t+pi/2) ;  . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3căn6 (m/s). Biên độ A2 bằng
A. 7,2 cm.   B. 6,4 cm.   C. 3,2 cm.   D. 3,6 cm.
     câu này không cho độ lệch pha của x1, x2 tính sao dc bạn.????? :.))


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:10:01 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 6: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số; x1=4,8cos(10cawn2 t+pi/2) ;  . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3căn6 (m/s). Biên độ A2 bằng
A. 7,2 cm.   B. 6,4 cm.   C. 3,2 cm.   D. 3,6 cm.

tại vị trí [tex]W_d=3W_t=>\left|x\right|=\frac{A}{2}[/tex]

biên độ của vật: [tex]A^2=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=6cm[/tex]

vì 2 dao động thành phần k biết lệch pha thế nào => chịu ^-^Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:20:14 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 12: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm C và D chỉ có cuộn dây thuần cảm. Điện áp hiệu dụng hai điểm A và D là 100căn3 V và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1A. Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau pi/3   nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là
A. 40 Ω.B. 100 Ω.    C. 50 Ω.   D. 200 Ω.

[tex]U_A_C=U_B_D => Z_L=Z_C => R=\frac{U}{I}=100\sqrt{3}\Omega[/tex]

[tex]u_A_C,u_B_D[/tex] lệch nhau [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] nhưng [tex]Z_L=Z_C[/tex] => [tex]u_R_C[/tex]

lệch với i 1 góc [tex]-\frac{\pi }{6}[/tex] => [tex]Z_C=100\Omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:58:05 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số; x1=4,8cos(10cawn2 t+pi/2) ;  . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3căn6 (m/s). Biên độ A2 bằng
A. 7,2 cm.   B. 6,4 cm.   C. 3,2 cm.   D. 3,6 cm.
     câu này không cho độ lệch pha của x1, x2 tính sao dc bạn.????? :.))
Bài này trong đề thi ĐHSP Hn lần 6
x2=A2cos(10cawn2t -II)

Ta có :Wd=3Wt -->x=A/2

Ta có : [tex]A^{2}=x^{2}+(\frac{v}{w})^{2}[/tex] <-->[tex]A^{2}=\frac{A^{2}}{4}+(\frac{0,3\sqrt{6}}{10\sqrt{2}})^{2}[/tex]  -->A=0,06 m =6cm

Ta lại cóa : A[tex]^{2}=A1^{2}+A2^{2}+2A1A2cos\Delta \varphi[/tex] với [tex]\Delta \varphi =3II/2[/tex]  -->A2= 3,6cmTiêu đề: Trả lời: Giúp em giải một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: qoqqoo trong 07:23:37 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Câu 10: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250cawn2cos(100pi t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha pi/3  so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là
A. 200 W.   B. 300 W.   C. 200 W. D. 300căn 3 W.

Còn câu này nữa ráng giúp mình đi mừ ,cảm ơn các bạn nhiều.