Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 06:14:16 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8887Tiêu đề: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: SH.No1 trong 06:14:16 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4 Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R(L;r)C mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa R, MN chứa L, r và NB chứa tụ điện C có điện dung thay đổi được , r=10 , R=80. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều . Thay đổi C để u_AN vuông pha với u_MB, khi đó [tex]U_{AN}=300 V; U_{MB}=60\sqrt{3}V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{AB}[/tex] là:
A    A. 200V    B    B. 125V
C    C. 275V    D    D. 180V

Đây là câu của bạn linglei...e giai k ra nhờ thầy và các bạn giải giúp ạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:01:38 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4 Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R(L;r)C mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa R, MN chứa L, r và NB chứa tụ điện C có điện dung thay đổi được , r=10 , R=80. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều . Thay đổi C để u_AN vuông pha với u_MB, khi đó [tex]U_{AN}=300 V; U_{MB}=60\sqrt{3}V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{AB}[/tex] là:
A    A. 200V    B    B. 125V
C    C. 275V    D    D. 180V

Đây là câu của bạn linglei...e giai k ra nhờ thầy và các bạn giải giúp ạ
không biết ĐA có đúng không sao trieubeo ra không đúng.


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:18:24 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
vẽ giản đồ=>Ur=>UR và các giá trị UL và UC
=>U
số liệu có sai không vậy sao lẻ quá


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:31:01 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
mình vẽ hình hơi xấu heeeeeeeeeee


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:40:01 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4 Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R(L;r)C mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa R, MN chứa L, r và NB chứa tụ điện C có điện dung thay đổi được , r=10 , R=80. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều . Thay đổi C để u_AN vuông pha với u_MB, khi đó [tex]U_{AN}=300 V; U_{MB}=60\sqrt{3}V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{AB}[/tex] là:
A    A. 200V    B    B. 125V
C    C. 275V    D    D. 180V

Đây là câu của bạn linglei...e giai k ra nhờ thầy và các bạn giải giúp ạ
không biết ĐA có đúng không sao trieubeo ra không đúng.

thầy Triệu gjảj thích lại dùm em chỗ suy ra đầu tiên k a. Cáj chỗ mà 1/8 ý ạ. Bởi vì em ra kqủa khác th ạ(và cũng k gjống trg đ.án)


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:34:52 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 4 Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R(L;r)C mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa R, MN chứa L, r và NB chứa tụ điện C có điện dung thay đổi được , r=10 , R=80. Đặt vào 2 đầu AB điện áp xoay chiều . Thay đổi C để u_AN vuông pha với u_MB, khi đó [tex]U_{AN}=300 V; U_{MB}=60\sqrt{3}V[/tex]. Giá trị của [tex]U_{AB}[/tex] là:
A    A. 200V    B    B. 125V
C    C. 275V    D    D. 180V

Đây là câu của bạn linglei...e giai k ra nhờ thầy và các bạn giải giúp ạ
thầy Triệu gjảj thích lại dùm em chỗ suy ra đầu tiên k a. Cáj chỗ mà 1/8 ý ạ. Bởi vì em ra kqủa khác th ạ(và cũng k gjống trg đ.án)


M là giao điểm 3 đường cao.
r/R=Ur/UR=MP/AM=1/8
tam giác AMO đồng dang BMP ==> MO=BM/8Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:06:52 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

M là giao điểm 3 đường cao.
r/R=Ur/UR=MP/AM=1/8
tam giác AMO đồng dang BMP ==> MO=BM/8vâng ạ. xét tam giác đồng dạng AMO và MBP
ta có tỉ số MO/AM = MP/MB chứ không phải là MP/AM=MO/MB ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN XOAY CHIỀU
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:59:55 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

M là giao điểm 3 đường cao.
r/R=Ur/UR=MP/AM=1/8
tam giác AMO đồng dang BMP ==> MO=BM/8vâng ạ. xét tam giác đồng dạng AMO và MBP
ta có tỉ số MO/AM = MP/MB chứ không phải là MP/AM=MO/MB ạ
ừ đúng rồi tôi lấy tỷ lệ nhầm ==> đã chỉnh nhưng KQ vẫn không thay đổi nhiều