Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 05:04:35 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8886Tiêu đề: giúp mình 1 câu máy biến áp
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 05:04:35 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Cho 1 máy biến áp có H=80%. Cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cuộn thứ cấp có 3000 vòng. 2 đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động là 100 ôm, độ tự cảm 1/pi H. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. 2 đầu cuộn sơ cấp đc nối với 1 điện áp xoay chiều u=100căn2.cos(100pi.t). Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp bằng?

mình từng hỏi câu này rồi nhưng không ai giải, mọi người giúp nhé :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 1 câu máy biến áp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:26:07 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Cho 1 máy biến áp có H=80%. Cuộn sơ cấp có 1500 vòng, cuộn thứ cấp có 3000 vòng. 2 đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động là 100 ôm, độ tự cảm 1/pi H. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. 2 đầu cuộn sơ cấp đc nối với 1 điện áp xoay chiều u=100căn2.cos(100pi.t). Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp bằng?

mình từng hỏi câu này rồi nhưng không ai giải, mọi người giúp nhé :D
Công thức máy biến áp
[tex]\frac{U_1}{U_2}=\frac{N1}{N2} ==> U_2=200V[/tex]
Dòng điện chạy trong TC:
[tex]I_2=\frac{U_2}{Z}=\frac{200}{100\sqrt{2}}=\sqrt{2}[/tex]
Hiệu suất 80% [tex]==> 0,8=\frac{P_2}{P_1}=\frac{U_2.I_2.cos(\varphi_2)}{U_1.I_1}[/tex]
[tex]==> I_1=\frac{200}{0,8.100} =2,5A[/tex]