Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 03:44:38 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8880Tiêu đề: Bài điện xc - VLTT
Gửi bởi: bopchip trong 03:44:38 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Em nhờ các thầy và các bạn giúp đỡ bài điện xc trên VLTT số 103
Đặt vào hai đầu AB của đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) một điện áp xoay chiều, khi đó biểu thức điện áp trên điện trở [tex]u_{R}=60\sqrt{2}cos(100 \prod{} t-\frac{\prod{}}{3})V.[/tex]  và điện áp trên đoạn MB sớm pha hơn điện áp trên hai đầu AB một góc [tex]\frac{\prod{}}{3}[/tex] Biểu thức của điện áp đã đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là:


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xc - VLTT
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:03:23 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Em nhờ các thầy và các bạn giúp đỡ bài điện xc trên VLTT số 103
Đặt vào hai đầu AB của đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) một điện áp xoay chiều, khi đó biểu thức điện áp trên điện trở [tex]u_{R}=60\sqrt{2}cos(100 \prod{} t-\frac{\prod{}}{3})V.[/tex]  và điện áp trên đoạn MB sớm pha hơn điện áp trên hai đầu AB một góc [tex]\frac{\prod{}}{3}[/tex] Biểu thức của điện áp đã đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là:
Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xc - VLTT
Gửi bởi: bopchip trong 04:18:27 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn bạn. Nhưng cuốn này tớ cũng có. Vấn đề là tớ thấy cái giản đồ vectơ này có vấn đề, tớ cũng chưa hiểu làm sao mà người ta lại tính ra góc phi = pi/6 ngon thế. Bạn có thể giải thích kĩ giúp mình không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xc - VLTT
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:43:39 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
nếu đề bài chỉ có thế thôi thì chắc là sai. còn Hình vẽ của đáp án Yumi thấy hơi khó hiểu chỗ UMB ( URL. k hiểu Đ.án cho là UMB là cái gì nữa