Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thangco11a1 trong 03:21:14 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8878Tiêu đề: dao động điều hòa
Gửi bởi: thangco11a1 trong 03:21:14 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
mong mọi người giúp đỡ:
Hệ vật gồm vật m nằm trên vật M dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f, biên độ A. Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là:Tiêu đề: Trả lời: dao động điều hòa
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 04:47:44 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
mong mọi người giúp đỡ:
Hệ vật gồm vật m nằm trên vật M dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f, biên độ A. Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là:
Vật m không rời khỏi M trong quá trình dao động theo phương thẳng đứng thì hai vật cùng dao động với gia tốc [tex]a=\omega ^{2}x[/tex]
Mà giá trị lớn nhất của gia tốc là:[tex]a_{max}=\omega ^{2}A[/tex]
Nếu m rời khỏi M thì nó chuyển động với gia tốc g. Điều kiện để m không rời khỏi M là[tex]a_{max}<g\Leftrightarrow \omega ^{2}.A<g\Rightarrow A<\frac{g}{\omega ^{2}}=\frac{g}{4\pi ^{2}f^{2}}[/tex]