Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 0mg01235 trong 02:30:46 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8877Tiêu đề: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: 0mg01235 trong 02:30:46 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 1.
Một thợ điện dân dụng quấn một máy biến áp với dự định hệ số hạ áp là k = 2. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, người thợ này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = const, rồi dùng vôn kế lí tưởng xác định tỉ số x giữa điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu x = 43%. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 26 vòng thì x = 45%. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp :

A. 35 vòng dây.             B. 56 vòng dây.            C. 65 vòng dây.              D. 91 vòng dây.

Câu 2. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện C trong mạch xoay chiều có điện áp u = U0cos(ωt) V thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp u là φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30 V. Nếu thay C1 = 3C thì dòng điện chậm pha hơn u góc φ2 = 90o - φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90 V. Tìm U0.

A. 60 V.                B.[tex]\frac{30}{\sqrt{5}}[/tex]
C. [tex]\frac{60}{\sqrt{5}}[/tex]                  D. [tex]\frac{60}{\sqrt{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:48:22 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bài 2 thi thư Vinh lần 2 trên diễn đàn cũng giải nhiều rồi bạn lên trang chủ cop đáp an chi tiết cả đề về xem luôn nhé


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: 0mg01235 trong 02:58:52 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Chỗ nào thế bạn tớ tìm không thấy


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:10:12 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
câu 2 thầy trieubeo giải ở đây rồi nè http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8369.msg39023#msg39023


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:30:28 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu 1.
Một thợ điện dân dụng quấn một máy biến áp với dự định hệ số hạ áp là k = 2. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, người thợ này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = const, rồi dùng vôn kế lí tưởng xác định tỉ số x giữa điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu x = 43%. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 26 vòng thì x = 45%. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp :

A. 35 vòng dây.             B. 56 vòng dây.            C. 65 vòng dây.              D. 91 vòng dây.
[tex]\frac{N_2}{N_1}=0,43[/tex];[tex]\frac{N_2+26}{N_1}=0,45[/tex]
[tex]1+\frac{26}{N_2}=\frac{45}{43}[/tex][tex]==> N_2=559 ==> N_1=1300[/tex]
[tex]==> \frac{N_2+26+x}{N_1}=1/2[/tex] ==> x = 65 vòng