Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rainbow94 trong 02:21:36 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8876Tiêu đề: bài sóng cơ cần giải dáp
Gửi bởi: rainbow94 trong 02:21:36 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
hai nguồn sóng kết hợp M,N cách nhau 12 cm dao dộng ngược pha, cùng tần số 20Hz cùng biên độ 5 mm , tốc độ truyền sóng 0,4 m/s số điểm biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là ( đáp án 24 điểm)


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giải dáp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:44:14 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
hai nguồn sóng kết hợp M,N cách nhau 12 cm dao dộng ngược pha, cùng tần số 20Hz cùng biên độ 5 mm , tốc độ truyền sóng 0,4 m/s số điểm biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là ( đáp án 24 điểm)
[tex]\lambda =2cm[/tex]
số điểm dao động với biên độ cực đại là K=12. số điểm không dao động K2=11
giữa 1 cuc đại và 1 cực tiểu thì có 1 điển=> có 22 khoảng =>có 22 điểm
mặt khác khoảng cách từ cự đại gần nguồn nhất đến nguồn băng lamda/4=> nên mỗi bên có thêm 1 điểm nữa=>>>24