Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 01:17:03 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8875Tiêu đề: Bài dao động cơ cần giúp?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 01:17:03 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu1:Vật dao động điều hòa theo phương trình:
X=Acos(pi*t-pi/6)cm
.thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng là?
Câu2: vật dao động điều hòa theo phương trình:
x=5căn2cos(pi*t-pi/4) c,.
Các thời điểm vật chuyển động qua vị trí có tọa độ x=-5cm theo chiều dương của trục oX là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ cần giúp?
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:47:26 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Câu1:Vật dao động điều hòa theo phương trình:
X=Acos(pi*t-pi/6)cm
.thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng là?
Câu2: vật dao động điều hòa theo phương trình:
x=5căn2cos(pi*t-pi/4) c,.
Các thời điểm vật chuyển động qua vị trí có tọa độ x=-5cm theo chiều dương của trục oX là?
1.lần đầu qua VTCB sau khi quét góc phi=pi/2-(-pi/6)=2pi/3=>t=T/3
=>t=T/3+k.T/2
2.làm tương tư T=5T/8+K.T