Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 12:34:08 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8874Tiêu đề: 1 CÂU ĐIỆN KHÓ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: SH.No1 trong 12:34:08 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
1) Cho mạch điện AB gồm R và cuộn dây. M là điểm nối giữa R và cuộn dây (L,r). Khi R=80 thì PRmax. Đồng thời tổng trở chia hết cho 40. Tìm hệ số công suất của MB và AB?


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN KHÓ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:08:28 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
1) Cho mạch điện AB gồm R và cuộn dây. M là điểm nối giữa R và cuộn dây (L,r). Khi R=80 thì PRmax. Đồng thời tổng trở chia hết cho 40. Tìm hệ số công suất của MB và AB?
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6727 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6727)


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN KHÓ CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: havang1895 trong 01:20:08 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
1) Cho mạch điện AB gồm R và cuộn dây. M là điểm nối giữa R và cuộn dây (L,r). Khi R=80 thì PRmax. Đồng thời tổng trở chia hết cho 40. Tìm hệ số công suất của MB và AB?

PRmax --> R^2 = r^2 + ZL^2

Z^2 = (R+r)^2 + ZL^2 = R^2 + 2Rr + r^2 + ZL^2 = 2R^2 + 2Rr = 2R(R+r) --> Z = 4.can[10(R+r)] ;;; 40 --> R+r= 10k^2 . Mặt khác 40.căn(8) < Z < 160 --> căn(8) < k <4 --> k = 3 --> r = 10 --> ZL = 10.căn(63) --> XOng. đánh hơi mệt