Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: traugia trong 09:24:35 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8871Tiêu đề: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: traugia trong 09:24:35 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
 Đặt điện áp xoay chiều u = 100 + 100[tex]\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex] (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L = [tex]\frac{1}{\pi }[/tex] (H), tụ điện C =[tex]\frac{10^{-4}}{2\pi }[/tex] (F).
    1. Cho R = 100 ([tex]\Omega[/tex]). Hãy:
       a. Xác định giá trị hiệu dụng của điện áp giữa hai đầu mạch.
       b. Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch.
    2. Thay đổi R = R0để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại Pmax. Xác định R0 và Pmax = ? ho:)
       


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: kydhhd trong 01:05:02 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bài này có cả dòng 1 chiều và dòng xoay chieu. Tuy nhiên trong mạch có tụ điện nên nó không cho dòng 1 một chiều
chạy qua. Nên mọi tác dụng ở đây chỉ cót hanh phần xoay chiều gây ra. Như vậy bài toánsẽ tính đơn giản thôi


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: traugia trong 05:52:56 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
 Bạn giải chi tiết đi nhé !
 Rồi chúng ta cùng bàn cãi !
 Không nên nói chung chung như thế ! Theo mình ý, giải xong bài này thì mọi người được nhiều thứ lắm bạn à ! Mọi người cùng tuốt kiếm nào ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:49:45 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bạn giải chi tiết đi nhé !
 Rồi chúng ta cùng bàn cãi !
 Không nên nói chung chung như thế ! Theo mình ý, giải xong bài này thì mọi người được nhiều thứ lắm bạn à ! Mọi người cùng tuốt kiếm nào ho:)

nghĩa là bạn hãy vụt cái 100 phía trước đi giải như thường thôi mà


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: kydhhd trong 09:14:34 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Bạn giải chi tiết đi nhé !
 Rồi chúng ta cùng bàn cãi !
 Không nên nói chung chung như thế ! Theo mình ý, giải xong bài này thì mọi người được nhiều thứ lắm bạn à ! Mọi người cùng tuốt kiếm nào ho:)
em giải thế này xem nếu sai thầy góp ý nhé
do mạch có tụ C nên chỉ có thành phần xoay chiều chạy qua
[tex]u=100\sqrt{2}cos100\Pi t[/tex]
hiệu điện thế hiệu dụng giũa 2 đầu đoạn mạch là U=100v
Zl=100, Zc=200
tống trở cả mạch là:[tex]Z=100\sqrt{2}\Omega[/tex]
dòng điện cực đại chạy qua là1A
Độ lệch pha là [tex]tan\varphi =\frac{Zl-Zc}{R}=-1\Rightarrow \varphi =-\frac{\Pi }{4}[/tex]
[tex]i=cos(100\Pi t-\frac{\Pi }{4})[/tex]
b.
công suất cực đại khi:[tex]R=Zc-Zl=100\Rightarrow P=\frac{U^{}}{2R}=\frac{100^{2}}{2.100}=50W[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: truonglongmoto trong 10:01:48 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
một chiều gây ra [tex]I_{1}[/tex]=1A, xoay chiều gây ra [tex]I_{2}[/tex]=[tex]\frac{1}{ \sqrt{2}}[/tex]
==> I=[tex]\sqrt{I_{1}^{2}+I_{2}^{2}}[/tex]=[tex]\sqrt{ \frac{3}{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện xoay chiều hay.
Gửi bởi: kydhhd trong 10:55:25 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
một chiều gây ra [tex]I_{1}[/tex]=1A, xoay chiều gây ra [tex]I_{2}[/tex]=[tex]\frac{1}{\sqrt{2}[/tex]
==> I=[tex]\sqrt{I_{1}^{2}+I_{2}^{2}}[/tex]=[tex]\sqrt{\frac{3}{2}}[/tex]


mạch có tụ điện không cho dòng 1 chiều chạy qua thì làm sao có dòng 1 chiều chạy qua, nếu không có tụ điẹn thì công thức của bạn là đúng