Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 11:17:02 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8867Tiêu đề: hỏi công thức
Gửi bởi: nanaghusa trong 11:17:02 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
[tex]_{FeCl_{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: hỏi công thức
Gửi bởi: habilis trong 03:29:45 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Hỏi cái gì mà cụt ngủn đây em?


Tiêu đề: Trả lời: hỏi công thức
Gửi bởi: nanaghusa trong 11:00:12 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
em xin lỗi