Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ngudiem111 trong 08:45:41 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8857Tiêu đề: Phương Trình Không Mẫu Mực- Cần Trợ Giúp !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 08:45:41 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Mọi Người giúp giải bài này với nhé !
Giải phương trình :
 [tex]2x+1+x\sqrt{x^{2}+2}+(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+3}=0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phương Trình Không Mẫu Mực- Cần Trợ Giúp !
Gửi bởi: hungnq trong 09:43:09 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Mọi Người giúp giải bài này với nhé !
Giải phương trình :
 [tex]2x+1+x\sqrt{x^{2}+2}+(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+3}=0[/tex]

Vế trái là hàm đồng biến và phương trình có 1 nghiệm bằng [tex]-1/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Phương Trình Không Mẫu Mực- Cần Trợ Giúp !
Gửi bởi: ngudiem111 trong 04:56:42 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Mọi Người giúp giải bài này với nhé !
Giải phương trình :
 [tex]2x+1+x\sqrt{x^{2}+2}+(x+1)\sqrt{x^{2}+2x+3}=0[/tex]

Vế trái là hàm đồng biến và phương trình có 1 nghiệm bằng [tex]-1/2[/tex]
Có thể đặt ẩn phụ không nhỉ ?
Mọi người giúp bài tiếp theo nhé
[tex]7x^{2}+7x=\sqrt{\frac{4x+9}{28}}[/tex]