Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ym trong 03:46:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8851Tiêu đề: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: ym trong 03:46:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
BÀI 1.  Một vật có m=100g chuyển động vs pt x=4+Acoswt . trong đó A, w là hằng số. biết sau khoảng thời gian ngắn nhất pi/30(s) thì vật lại cách vtcb 4cawn22 cm. xđ tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x=-4cm.
(đ.a: 0cm/s ; 1,8 N)
BAI 2. Cho mạch điện xc U=cos(wt).C thay đổi được. C=[10^(-4)]/pi (F) thì U(LC) min. L=??
đ.a 1/pi
BÀI 3.trong thí nghiệm giao thoa as, nguồn S phát ra 3 as đơn sắc [tex]\lambda _{1}=0.42\mu m(tím), \lambda _{2}=0,56\mu m(lục),\lambda _{3}=0.7\mu m(đỏ)[/tex]
giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu như màu vân trung tâm co 14 vân lục. số vân tím & đỏ nằm giữa 2 vân sáng kế tiếp trên là?
đ.a 19tism, 11 đỏ
BÀI 4.TRÊN bề mặt chất lỏng co 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 100cm dao động ngược pha T=0,1(s). v=3(m/s)xét M nằm trên đường thẳng vuông góc vs AB tại B. để tại M dao động vs biên độ min thì M cach B 1đoạn nhỏ nhất =?
BÀI 5.HAI cllx giống nhau có cùng klg vật nặng m= 10g, độ cứng k= pi^2(N/m) dao động ddieu hòa dọc theo 2 dt song2 liền kề( vtcb 2 vật ở gốc tọa đọ)biên độ cl2 lớn gấp 3 biên độ cl1. biết lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau.Khoảng tgian giua 2 lan vat nang gapnhau lien tiep la?
 


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:56:00 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
BÀI 1.  Một vật có m=100g chuyển động vs pt x=4+Acoswt . trong đó A, w là hằng số. biết sau khoảng thời gian ngắn nhất pi/30(s) thì vật lại cách vtcb 4cawn22 cm. xđ tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x=-4cm.
(đ.a: 0cm/s ; 1,8 N)

viêt lại pt x-4=Acoswt. đặt X=x-4 nên X=Acoswt
do cứ khoảng thời gian pi/30 vât lại có cùng li độ( cách VTCB) 4can2. thời gian này yương ứng là 1/4chu kì nên T=2pi/15[tex]F=m\omega ^{2}X=0,1.15^{}.0,08=1,8N[/tex]
, và biên độ là 8cm
khi x=-4 thì X=-8cm ưng với biên âm nên v=8


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:08:47 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

BÀI 3.trong thí nghiệm giao thoa as, nguồn S phát ra 3 as đơn sắc [tex]\lambda _{1}=0.42\mu m(tím), \lambda _{2}=0,56\mu m(lục),\lambda _{3}=0.7\mu m(đỏ)[/tex]
giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu như màu vân trung tâm co 14 vân lục. số vân tím & đỏ nằm giữa 2 vân sáng kế tiếp trên là?
đ.a 19tism, 11 đỏ

giữa 2 vân sáng trùng nhau có 14 vân luc ca van trùng thì co 15 vân lục
0,42k=15.0,56=0,7n===>k=20, n=12 vậy nếu không tính các vân trung nhau thì có 19 tím và 11 đỏ
Bài này hỏi kiêu gì ấy


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:16:18 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

BÀI 4.TRÊN bề mặt chất lỏng co 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 100cm dao động ngược pha T=0,1(s). v=3(m/s)xét M nằm trên đường thẳng vuông góc vs AB tại B. để tại M dao động vs biên độ min thì M cach B 1đoạn nhỏ nhất =?

bước sóng là:3.0,1=30cm
số cực tiểu giữa AB là: số nguyên (100/30).2+1=7
M dao động với biên độ cực tiểu gần B nhât ứng với K=3
[tex]MA-MB=3.30=90; MA^{2}=MB^{2}+AB^{2}\Rightarrow (MB+90)^{2}=MB^{2}+100^{2}\Rightarrow MB=10,5cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:21:11 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

BÀI 5.HAI cllx giống nhau có cùng klg vật nặng m= 10g, độ cứng k= pi^2(N/m) dao động ddieu hòa dọc theo 2 dt song2 liền kề( vtcb 2 vật ở gốc tọa đọ)biên độ cl2 lớn gấp 3 biên độ cl1. biết lúc 2 vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau.Khoảng tgian giua 2 lan vat nang gapnhau lien tiep la?
 
xem tương tự
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8850.msg41207;topicseen#msg41207


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:25:03 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

BAI 2. Cho mạch điện xc U=cos(wt).C thay đổi được. C=[10^(-4)]/pi (F) thì U(LC) min. L=??
đ.a 1/pi

Ulc min khi xảy ra cộng hưởng điện
[tex]L=\frac{1}{\omega ^{2}C}[/tex]
không cho omega sao tính được


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: ym trong 04:28:14 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
hì. w= 100pi
tks bạn nha


Tiêu đề: Trả lời: một số bài lý mình cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 04:31:40 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
BÀI 1.  Một vật có m=100g chuyển động vs pt x=4+Acoswt . trong đó A, w là hằng số. biết sau khoảng thời gian ngắn nhất pi/30(s) thì vật lại cách vtcb 4cawn22 cm. xđ tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x=-4cm.
(đ.a: 0cm/s ; 1,8 N)

viêt lại pt x-4=Acoswt. đặt X=x-4 nên X=Acoswt
do cứ khoảng thời gian pi/30 vât lại có cùng li độ( cách VTCB) 4can2. thời gian này yương ứng là 1/4chu kì nên T=2pi/15[tex]F=m\omega ^{2}X=0,1.15^{}.0,08=1,8N[/tex]
, và biên độ là 8cm
khi x=-4 thì X=-8cm ưng với biên âm nên v=8

câu này đánh máy bị lộn dòng
x=-4 thì X=-8 ở biên âm nên v=0
F=1,8N