Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 03:05:22 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8849Tiêu đề: giúp mình câu lý thuyết ĐHSP lần 5
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 03:05:22 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Mọi người cố gắng giúp với
mình cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu lý thuyết ĐHSP lần 5
Gửi bởi: haitayhaibua trong 03:17:34 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Mọi người cố gắng giúp với
mình cảm ơn nhiều
X làm xanh giấy quỳ ===> có môi trường bazo
X đốt trên ngọn lửa đèn cồn cho màu vàng ===> nghĩ đến ion Na+
Dung dịch X tác dụng với khí CO_2 và tác dụng với AlCl3 taọ kết tủa ===>  đó là Na2CO3
phương trình
Na_2CO_3+ CO_2+H_2O===> 2NaHCO_3 ( pp sulvay)
Ptk = 106===> A
Em ko thấy cái latex đâu cả  :-\


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu lý thuyết ĐHSP lần 5
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:01:46 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Giúp mình bài này nữa với mn ơi


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu lý thuyết ĐHSP lần 5
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:59:34 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Giúp mình bài này nữa với mn ơi
Ta có [tex] n_{CO_2}=0,14 [/tex]
[tex] m_{giảm}=m_{ktủa} -(m_{CO_2} + m_{H_20}) [/tex]
[tex] \to n_{H_20}= 0,09 [/tex]
Theo đề thì hidrocacbon đồng đẳng tác dụng với [tex] AgNO_3 [/tex] sinh ra kết tủa nên 2 hidrocacbon này phải là ankin
Đến đây bạn phải biết là có 2 ankin là [tex] C_2H_2  và C_nH_{2n-2} [/tex] ( Do [tex] M_X < 40 [/tex] )
 [tex] C_2H_2 \to 2CO_2 + H_20 [/tex]
 [tex] C_nH_{2n-2} \to nCO_2 + (n-1)H_20 [/tex]
Gọi a, b lần lượt là số mol của [tex] C_2H_2 và C_nH_{2n-2} [/tex]
Ta có [tex] n_{CO_2}=2a + bn=0,14 [/tex] (1)
         [tex] n_{H_2O}=a + bn - b =0,09 [/tex] (2)
Khi cho 2 ankin tác dụng với [tex] AgNO_3 [/tex]:
[tex] C_2H2 \to AgCCAg [/tex]
[tex] C_n_H_{2n-2} \to C_nH_{2n-3}Ag [/tex]
Phản ứng của ankin thứ 2 xảy ra do số nếu chỉ có [tex] C_2H_2 [/tex] tác dụng thì số mol lẻ
[tex] m_{ktủa}=240a + 14bn + 105 b =10,42 (3) [/tex]
 Từ 1,2,3 [tex] \to [/tex] a=0,03; bn=0,08;b=0,02 [tex] \to n=4 [/tex]
[tex] \to %C_4H_6=C [/tex]