Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 12:15:22 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8845Tiêu đề: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: bopchip trong 12:15:22 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Đây là 3 bài trong đề thi thử SP1 lần 4 2011. Nhờ các thầy và các bạn giúp em ạ.
Bài 1
Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC có biểu thức [tex]u=200cos(2\prod{}}ft) (V)[/tex]. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100W. Giữ cố định R, điều chỉnh các thông số khác của mạch (L, C, và f). Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch là :
A. 1600W.
B. 800W.
C. 400W.
D. 200W.
Bài 2
Một đồng hồ quả lắc chạy chậm 4,32s trong mỗi ngày đêm tại nơi có độ cao ngang mực nước biển và ở nhiệt độ 250C. Thanh treo con lắc có hệ số nở dài [tex]\alpha =2.10^{-5}K^{-1}[/tex]. Cũng tại vị trí này, đồng hồ chạy đúng giờ ở nhiệt độ
A. 15 độ
B. 20 độ
C. 30 độ
D. 18 độ
Bài 3
Gọi [tex]\Delta t[/tex] là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng phóng xạ giảm đi e lần ( với lne=1), T là chu kì bán rã của chất phóng xạ. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. [tex]\Delta t=\frac{2T}{ln2}[/tex]
B. [tex]\Delta t = \frac{T}{ln2}[/tex]
C. [tex]\Delta t = \frac{T}{2ln2}[/tex]
D. [tex]\Delta t = \frac{ln2}{T}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:33:17 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Bài 2
Một đồng hồ quả lắc chạy chậm 4,32s trong mỗi ngày đêm tại nơi có độ cao ngang mực nước biển và ở nhiệt độ 250C. Thanh treo con lắc có hệ số nở dài [tex]\alpha =2.10^{-5}K^{-1}[/tex]. Cũng tại vị trí này, đồng hồ chạy đúng giờ ở nhiệt độ
A. 15 độ
B. 20 độ
C. 30 độ
D. 18 độ
Độ sai lệch 1 ngày đêm:
[tex]\frac{\Delta T}{T}.86400=4,32 ==> \frac{1}{2}(\alpha.(t2-t1))=4,32/86400[/tex]
[tex]==> t_1=20^0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:48:25 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Bài 3
Gọi [tex]\Delta t[/tex] là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng phóng xạ giảm đi e lần ( với lne=1), T là chu kì bán rã của chất phóng xạ. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. [tex]\Delta t=\frac{2T}{ln2}[/tex]
B. [tex]\Delta t = \frac{T}{ln2}[/tex]
C. [tex]\Delta t = \frac{T}{2ln2}[/tex]
D. [tex]\Delta t = \frac{ln2}{T}[/tex]


Bài 3 bạn xem hướng dẫn giải tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6923).


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: bopchip trong 03:20:27 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Thưa thầy, bài 2 ra 20 độ chứ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: bopchip trong 03:28:18 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Bài 3 em cứ thấy thế nó kiểu gì mà em không hiểu lắm ạ. Chẳng hạn bài toán thế này. Ban đầu có 15 cái kẹo. Số kẹo giảm đi 2,5 lần. Hỏi còn bao nhiêu cái kẹo? Nghe kì kì thế nào ấy.


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:11:33 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Bài 3 em cứ thấy thế nó kiểu gì mà em không hiểu lắm ạ. Chẳng hạn bài toán thế này. Ban đầu có 15 cái kẹo. Số kẹo giảm đi 2,5 lần. Hỏi còn bao nhiêu cái kẹo? Nghe kì kì thế nào ấy.
đúng nghe kỳ nhưng nếu muốn nói theo kiểu (lần) thì nói thế nào, do vậy dù có kỳ nhưng cũng chỉ có 1 cách hiểu phải không


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: nhung pham trong 10:36:14 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Thưa thầy, bài 2 ra 20 độ chứ ạ.
thầy tính ra 20 sa0 bạn


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: bopchip trong 02:42:48 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Em cảm ơn các thầy. Các thầy giúp em bài 1 nữa được không ạ? Hay là bài 1 thiếu dữ kiện nhỉ? Em tính mãi mà không ra ạ.


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: nhung pham trong 05:36:13 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Đây là 3 bài trong đề thi thử SP1 lần 4 2011. Nhờ các thầy và các bạn giúp em ạ.
Bài 1
Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC có biểu thức [tex]u=200cos(2\prod{}}ft) (V)[/tex]. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 2A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100W. Giữ cố định R, điều chỉnh các thông số khác của mạch (L, C, và f). Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch là :
A. 1600W.
B. 800W.
C. 400W.
D. 200W.

Z AB = U/I = 50[tex]\sqrt{2}[/tex]
P = UIcos[tex]\phi[/tex] => cos[tex]\phi[/tex] = [tex]\frac{\sqrt{2}}{4}[/tex] cos[tex]\phi[/tex]=[tex]\frac{R}{ZAB}[/tex] => R = 25
p cực đại khi cộng hưởng : P = U^2/ R = 800
Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: bopchip trong 11:32:58 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Trời ơi, có dễ vậy mà không nghĩ ra chứ. Em cảm ơn cô.


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử SP1
Gửi bởi: nhung pham trong 01:05:29 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Trời ơi, có dễ vậy mà không nghĩ ra chứ. Em cảm ơn cô.
=)) bằng tuổi nhau mà ,cô trò j chứ =))