Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 09:34:39 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8841Tiêu đề: Hoá khó quá, giúp mình với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:34:39 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Hoà tan hết hỗn hợp X gồm [tex]Cr_{2}O_{3}[/tex],[tex]CuO[/tex],[tex]Fe_{3}O_{4}[/tex]cần vừa đủ 550 ml dung dịch HCl 2M (nóng), sau phản ứng thu được dung dịch Y. Một nửa dung dịch Y hoà tan hết tối đa 2,9 gam bột Ni. Cô cạn một nửa dung dịch Y còn lại thu được khối lượng muối khan là:
A. 61,05 g     B. 61,6 g      B. 30,525 g     D. 30,8 g
 
Mọi người giúp tớ với