Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:51:13 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8838Tiêu đề: Nhờ mn giúp em bài giao thoa as
Gửi bởi: santacrus trong 05:51:13 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Trong TN Y-ang về giao thoa ánh sáng,chiếu vào 2 khe 1 chùm sáng đa sắc gồm 3 thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=0,4[/tex], [tex]\lambda _{2}=0,6[/tex], [tex]\lambda _{3}=0,75[/tex](đơn vị 10-6m).Trên màn trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm ,số vạch sáng mà có sự trùng nhau của từ 2 vân sáng của 2 hệ vân trở lên là
A.10    B.11     C.9     D.15


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mn giúp em bài giao thoa as
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:29:54 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Trong TN Y-ang về giao thoa ánh sáng,chiếu vào 2 khe 1 chùm sáng đa sắc gồm 3 thành phần đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=0,4[/tex], [tex]\lambda _{2}=0,6[/tex], [tex]\lambda _{3}=0,75[/tex](đơn vị 10-6m).Trên màn trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm ,số vạch sáng mà có sự trùng nhau của từ 2 vân sáng của 2 hệ vân trở lên là
A.10    B.11     C.9     D.15

Vị trí  vân trùng gần nhất giống vân TT
[tex]k1.\lambda1=k2.\lambda2=k3.\lambda3[/tex]
[tex]==> k1=15,k2=10,k3=8[/tex]
Vị trí vân trùng 1,2 : [tex]k1:k2=\lambda2:\lambda1=3:2[/tex] ==> 4 vân trùng
Vị trí vân trùng 1,3 : [tex]k1:k3=\lambda3:\lambda1=15:8[/tex] ==> 0 vân trùng
Vị trí vân trùng 2,3 : [tex]k2:k3=\lambda3:\lambda2=5:4[/tex] ==>1 vân trùng
Tổng số VS trùng nhau trong khoảng 2 Vân trùng giống vân TT là : 5
Nếu xét 3 vân trùng giống vân TT liên tiếp ==> 10 vân + 1 vân trùng giống VTT ==>11 VS


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mn giúp em bài giao thoa as
Gửi bởi: santacrus trong 10:13:05 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Thầy có thể vẽ giúp em hình vẽ minh họa bài tập này được không ạ ?