Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 09:57:23 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8830Tiêu đề: Câu Điện xoay chiều cần giúp đỡ cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 09:57:23 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Trong một đoạn mạch RLC(Cuộn dây thuần cảm) duy trì điện áp hiệu dụng U giữa 2 đầu đoạn mạch cố định.Thay đổi tần số góc w của dòng điện xoay chiều.Biết các tàn số góc làm cho điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm đạt cực đại bằng wC và wL.Tìm tần số góc wR làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại.
A.[tex]\omega _{R}=\sqrt{\omega _{L}.\omega _{C} }[/tex]
B.[tex]\omega _{R}=\omega _{L}.\omega _{C}[/tex]
C.[tex]\omega _{R}=\omega _{L}+\omega _{C}[/tex]
D.[tex]\omega _{R}=\frac{\omega _{L}+\omega _{C} }{2}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Câu Điện xoay chiều cần giúp đỡ cần giải đáp.
Gửi bởi: kydhhd trong 11:27:02 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Trong một đoạn mạch RLC(Cuộn dây thuần cảm) duy trì điện áp hiệu dụng U giữa 2 đầu đoạn mạch cố định.Thay đổi tần số góc w của dòng điện xoay chiều.Biết các tàn số góc làm cho điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm đạt cực đại bằng wC và wL.Tìm tần số góc wR làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại.
A.[tex]\omega _{R}=\sqrt{\omega _{L}.\omega _{C} }[/tex]
B.[tex]\omega _{R}=\omega _{L}.\omega _{C}[/tex]
C.[tex]\omega _{R}=\omega _{L}+\omega _{C}[/tex]
D.[tex]\omega _{R}=\frac{\omega _{L}+\omega _{C} }{2}[/tex]

Để cho Ulmax thì :[tex]\omega l=\frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^{2}}{2}}[/tex]
Để cho Ucmax thi:[tex]\omega c=\frac{1}{C}\frac{1}{\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^{2}}{2}}}\Rightarrow \omega l.\tau c=\frac{1}{LC}[/tex]
để Urmax thi ĐK: [tex]\omega r=\frac{1}{\sqrt{LC}}\Rightarrow \omega r=\sqrt{\omega l.\omega c}[/tex]