Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 09:49:08 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8829Tiêu đề: giúp em 2 bài khó !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 09:49:08 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
(http://nm2.upanh.com/b3.s27.d1/86b95d2ce0e5a3c88934dc16b8a3274c_44946662.newpicture005.bmp) (http://www.upanh.com/newpicture005_upanh/v/crdbeuaz1qa.htm)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài khó !
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:32:37 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Có hai vấn đề cần em lưu ý :

+ Thứ nhất : Em phải chịu khó đánh máy đề chính xác để người giúp em dễ theo dõi giả thiết của đề

+ Thứ hai em đã hỏi đến 20 bài mà chưa hề sử dụng nút cảm ơn lần nào nên BQT có thể treo nick của em nếu em không tuân thủ đúng quy định của diễn đàn trong các bài đã hỏi !


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài khó !
Gửi bởi: builinh2112 trong 06:24:38 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu 43.bạn sử dụng p2 tọa độ nhé
chiếu lên trục Oy ta được:
PHe.sin15 =PH.sin30                     (1)  ===>KHe=2,799KH
Chiếu lên trục ox ta được:
Pn =PHe.cos15+PH.cos30               (2)
Mà P=căn(2mK)
Từ 1 và 2 bạn giải phương trình 1 ẩn theo KHe hoặc KH: ===>KHe,  KH
sau đó dung công thức deltaE=KHe+KH-Kn=(mt-ms).c.c
===>mLi
mình tính ra D